Kurzy sportovní a tělovýchovné

3. 3. 2021

KURZ ZIMNÍ TURISTIKY A SKIALPINISMU PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

Akreditace MŠMT - 39153/2020-2-892 Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: Obsahem kurzu bude prohloubení specifických dovedností a znalostí z oblasti zimní turistiky. Oblast teorie bude zaměřena na přednášky a semináře z historie, techniky, m...

3. 3. 2021

KURZ ZÁKLADŮ POTÁPĚNÍ NA NÁDECH PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

Akreditace MŠMT - 39153/2020-2-892  Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: Obsahem kurzu je výuka základů potápění na nádech, šnorchlování a dalších rekreačních aktivit vhodných pro školní kurzy realizované u moře, jako je např.: padlboardig,...

8. 9. 2018

Zdravotní tělesná výchova pro pedagogické pracovníky

Akreditace MŠMT: 25996/2018-2-685 Obsah: Nedostatek pohybu, špatný návyk sezení, častější výskyt obezity u dětí, uplatňování nevhodných pohybových stereotypů, jednostranná zátěž a další aspekty vedou ke zvyšování počtu dětí s vadným držením těla. T...

8. 9. 2018

Základní školní lyžování

Akreditováno pod č.j:  27469/2019-1-753 Adresa vzdělávací instituce Centrum celoživotního vzdělávání PF UJEP Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem Odborný garant Mgr. Martin Nosek, Ph.D., KTVS PF UJEP E-mail: martin.nosek@ujep.cz_ tel.: 475 ...

8. 9. 2018

Nové trendy ve výuce tělesné výchovy

Akreditace: MSMT- 39153/2020-2-892 Vzdělávací seminář pro pedagogy: info a přihláška na Tělo Ústí Cílem je další vzdělávání učitelů tělesné výchovy na základních, středních a vyšších odborných školách, popř. vychovatelů a volnočasových pracovníků...

8. 9. 2018

Lanové překážky pro pedagogické pracovníky

Akreditováno: MŠMT - 25996/2018-2-685 Odborný garant: Mgr. et Mgr. Iva Balkó, Ph.D. Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: Obsahem kurzu je výuka specifických dovedností a znalostí z oblasti práce s lanem a stavby a konstrukce nízkých a vy...

8. 9. 2018

Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky

Akreditace MŠMT: č.j. 7578/2019-2-234 Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: Obsahem kurzu bude prohloubení specifických dovedností a znalostí z oblasti vodní turistiky. Oblast teorie bude zaměřena na přednášky a semináře z historie, techniky, ...

8. 9. 2018

Kurz cykloturistiky pro pedagogické pracovníky

Akreditace MŠMT: č.j.  474/2019-1-22 Obsah podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsahem kurzu je osvojování specifických dovedností a znalostí z oblasti cykloturistiky. Oblast teorie směřuje k získání základ...