Kurzy sportovní a tělovýchovné

23. 11. 2023

Instruktor základů snowboardingu-doškolení

Cílem je příprava instruktorů, kteří jsou schopni kvalitně a bezpečně organizovat a vést výcvik, dětí, mládeže i dospělých, za využití moderních výukových postupů, jak v oblasti školství, tak v oblasti komerční. Místo konání kurzu: Zadní Telnice Ga...

7. 3. 2023

Kurz lezení na umělé stěně pro pedagogy

Akreditace MŠMT – 1156/2023-4-16  Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: Obsahem kurzu bude prohloubení specifických dovedností a znalostí z oblasti lezení na umělé stěně. Oblast teorie bude zaměřena na přednášky a semináře z historie, techn...

7. 3. 2023

Kurz skalního lezení  pro pedagogy

Akreditace MSMT – 1156/2023-4-16  Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: Obsahem kurzu je prohloubení specifických dovedností a znalostí z oblasti skalního lezení  včetně zajištěných cest, tzv. ferrat. Oblast teorie bude zaměřena na přednášk...

3. 3. 2021

Kurz zimní turistiky a skialpinismu pro pedagogické pracovníky

Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: Obsahem kurzu bude prohloubení specifických dovedností a znalostí z oblasti zimní turistiky. Oblast teorie bude zaměřena na přednášky a semináře z historie, techniky, metodiky, didaktiky, vybavení a technol...

3. 3. 2021

Kurz základů potápění na nádech pro pedagogické pracovníky

Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: Obsahem kurzu je výuka základů potápění na nádech, šnorchlování a dalších rekreačních aktivit vhodných pro školní kurzy realizované u moře, jako je např.: padlboardig, seakajaking a další. Důraz je kladen p...

8. 9. 2018

Zdravotní tělesná výchova pro pedagogické pracovníky

Akreditace MŠMT: 14063/2021-3-422 Obsah: Nedostatek pohybu, špatný návyk sezení, častější výskyt obezity u dětí, uplatňování nevhodných pohybových stereotypů, jednostranná zátěž a další aspekty vedou ke zvyšování počtu dětí s vadným držením těla. T...

8. 9. 2018

Základní školní lyžování

Aktuálně v aktualitách CCV Akreditováno pod č.j:  MSMT 13186/2022-6-454 Adresa vzdělávací instituce Centrum celoživotního vzdělávání PF UJEP Pasteurova 1, ÚL České mládeže 8, ÚL Odborný garant Mgr. Martin Nosek, Ph.D., KTVS PF UJEP ...