Pro získání kompetencí ke specializovaným činnostem

8. 9. 2018

Tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů

Akreditace MŠMT: 10238/2020-2-225 Charakter programu Jedná se o dvouleté studium (čtyřsemestrální) studium v souladu s § 9 písm. b) Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., které je určeno učitelům, kteří budou vykonávat funkci koordinátora tvorby školníh...

8. 9. 2018

Prevence sociálně patologických jevů

Akreditace MŠMT:  10238/2020-2-225 Charakter programu Jedná se o dvouleté studium (čtyřsemestrální) studium v souladu s § 9 písm. c) vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., které je zaměřeno na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopn...

8. 9. 2018

Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií

Akreditace: MSMT: 10238/2020-2-225 Charakter programu Jedná se o dvouleté (čtyřsemestrální) studium v souladu s § 9 odst. 1 písm. a) vyhlášky č.317/2005 Sb., které je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů neb...