Souběhy s akreditovanými magisterskými studijními programy

7. 9. 2018

Sociální pedagogika Mgr. navazující (E-přihláška SOP N)

E-přihláška SOPN, označení fakulty je PFC Charakter programu Program celoživotního vzdělávání v souběhu s akreditovaným navazujícím magisterským studijním programem PF Sociální pedagogika. Výuka obvykle probíhá v pátek od 14. hod. a v sobotu od 9...