Souběhy s akreditovanými magisterskými studijními programy

17. 6. 2024

Sport a zdraví

Podmínky pro přijetí ke studiu Program je určen pouze pro uchazeče, kteří v daném akademickém roce aktuálně absolvovali přijímací řízení na PF, splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati pro vysoký počet uchazečů.  Je třeba znovu  dolož...

7. 9. 2018

Speciální pedagogika – poradenství

Přihláška ke studiu: E-přihláška, fakulta PFC Celoživotní vzdělávání, souběh s Mgr. studiem, délka studia 2 semestry, poplatek za semestr 15 000,- Kč. Po úspěšném absolvování programu CŽV obdrží účastník osvědčení. Charakter programu Progra...

7. 9. 2018

Sociální pedagogika

Přihláška ke studiu: E-přihláška, fakulta PFC Celoživotní vzdělávání, souběh s Mgr. studiem, délka studia 2 semestry, poplatek za semestr 15 000,- Kč. Po úspěšném absolvování programu CŽV obdrží účastník osvědčení. Charakter programu Progra...