Přihláška CCV

E-přihláška k celoživotnímu vzdělávání na akademický rok 2019/2020 (fakulta je PFC) pro souběhová studia a pro studia DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků, viz Nabídka programů)

Podávání přihlášek prodlouženo do 31.8.2019 !!!

Pozn.: Požadované doklady k jednotlivým programům zasílejte pouze v tištěné formě spolu s přihláškou.

CV ani motivační dopis nepožadujeme.

Souběhová studia Bc. a NMgr. Speciální pedagogika, NMgr. Sport a zdraví: pouze pro uchazeče, kteří v daném akademickém roce aktuálně absolvovali přijímací řízení na PF, ale nebyli přijati pro vysoký počet uchazečů.

Do programů Studium pro asistenty pedagoga, Studium pro výchovné poradce, Studium pro ředitele škol a školských zařízení a Rozšiřujícího studia učitelství pro 1.st.ZŠ můžete E-přihlášky podávat průběžně.

Pro přihlášení se do krátkodobých kurzů CCV a také při zájmu o programy: Koordinátor EVVO, Prevence soc.pat.jevů, Tvorba ŠVP, Koordinace ICT a Primární logopedická prevence nás kontaktujte.