Přihláška CCV

E-přihlášky – Program RSM (ředitelé škol) je otevřen do naplnění kapacity.  Přihlášky do programů realizovaných v akademickém roce 2024/25 bude možné podávat od konce ledna do konce června 2024. Fakulta má značení PFC.

V prostředí e-přihlášky najdete informaci o dokladech, které k jednotlivým programům požadujeme. Ty zasílejte pouze Českou poštou v tištěné formě spolu s vytištěnou e-přihláškou. 

CV ani motivační dopis nepožadujeme v žádné formě. Administrativní poplatek za registraci přihlášky je v kterékoli fázi přijímacího řízení nevratný.

Souběhové studium Sport a zdraví: pouze pro uchazeče, kteří v daném akademickém roce aktuálně absolvovali přijímací řízení na PF, ale nebyli přijati pro vysoký počet uchazečů.

Pro možnost přihlášky do krátkodobých kurzů a do programů k získání kompetencí ke specializovaným činnostem nás kontaktujte.