Přihláška CCV

E-přihláška k celoživotnímu vzdělávání pro akademický rok 2019/20 (fakulta je PFC) pro souběhová studia a pro studia DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků, viz Nabídka programů) je již uzavřena, pouze do programů Studium pro asistenty pedagoga (SAP) a Rozšiřujícího studia učitelství pro 1.st.ZŠ (ROZŠ) můžete e-přihlášky podávat průběžně.

E-přihlášky na další akademický rok bude možné podávat až v roce 2020.

Pozn.: Požadované doklady k jednotlivým programům zasílejte pouze v tištěné formě spolu s přihláškou. CV ani motivační dopis nepožadujeme.

Souběhová studia Bc. a NMgr. Speciální pedagogika, NMgr. Sport a zdraví: pouze pro uchazeče, kteří v daném akademickém roce aktuálně absolvovali přijímací řízení na PF, ale nebyli přijati pro vysoký počet uchazečů.

Pro přihlášení se do krátkodobých kurzů CCV a také při zájmu o programy: Koordinátor EVVO, Prevence soc.pat.jevů, Tvorba ŠVP, Koordinace ICT a Primární logopedická prevence nás kontaktujte.