Přihláška CCV

E-přihlášky k celoživotnímu vzdělávání pro akademický rok 2021/22 se podávají do 30.6.2021 (fakulta je PFC) .

V prostředí epřihlášky najdete informaci o dokladech, které k jednotlivým programům požadujeme. Ty zasílejte poštou pouze v tištěné formě spolu s přihláškou, kterou si po elektronickém odeslání také vytiskněte. CV ani motivační dopis nepožadujeme.

Souběhová studia s Bc. a Mgr.navazující – Speciální pedagogika, Mgr.navazující – Sport a zdraví: pouze pro uchazeče, kteří v daném akademickém roce aktuálně absolvovali přijímací řízení na PF, ale nebyli přijati pro vysoký počet uchazečů.

Pro možnost přihlášky do krátkodobých kurzů a do programů k získání kompetencí ke specializovaným činnostem nás kontaktujte.