Přihláška CCV

E-přihláška k celoživotnímu vzdělávání pro akademický rok 2020/21 (fakulta je PFC) pro souběhová studia a pro studia DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků, viz Nabídka programů)

Pozn.: Požadované doklady k jednotlivým programům zasílejte pouze v tištěné formě spolu s přihláškou do 31. 8. 2020.  CV ani motivační dopis nepožadujeme.

Souběhová studia s Bc. a Mgr.navazující – Speciální pedagogika, Mgr.navazující – Sport a zdraví: pouze pro uchazeče, kteří v daném akademickém roce aktuálně absolvovali přijímací řízení na PF, ale nebyli přijati pro vysoký počet uchazečů.

Pro přihlášení do krátkodobých kurzů CCV a také při zájmu o programy: Koordinátor EVVO, Prevence sociálně patologických jevů, Tvorba ŠVP, Koordinace ICT  nás kontaktujte.