Podrobné instrukce

Administrativa  CCV PF UJEP:

Souběhová studia

Mgr. Dagmar Bertlová – referentka a ekonomka CCV

E-mail: dagmar.bertlova@ujep.cz

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Bc. Milena Černá – referentka CCV

E-mail: milena.cerna@ujep.cz

Adresa pracoviště
CCV PF UJEP, České mládeže 8, Klíše, Ústí n.L.

Adresa pro odesílání poštou:
CCV PF UJEP, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí n.L.

Úřední hodiny
pondělí – pátek 8,00 hod.12,00, 13,00 – 15,00 hod.

Přihlášky

E- přihláška k souběhovým programům se studiem PF a ke kvalifikačním studiím DVPP se  podává elektronicky (fakulta je označena: PFC). Řádně vyplněná a  podepsaná se po vytištění odesílá spolu s ostatními požadovanými doklady (konkrétně uvedeno přímo v e-přihlášce) a potvrzením o úhradě poplatku 500,- Kč. poštou na adresu: CCV PF UJEP, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem.

Platební instrukce (číslo účtu, specifický a variabilní symbol) se vygenerují automaticky po podání elektronické přihlášky.
POZOR – až po zaslání vytištěné a podepsané formy E – přihlášky na adresu CCV PF a přijetí platby za její podání je E – přihláška považována za doručenou! V některých přihláškách vybraných programů najdete pokyn k pozdržení platby za přihlášku až do naplnění počtu uchazečů.
Označení fakulty pro celoživotní vzdělávání v prostředí E-přihlášky je PFC.

Upřesnění podmínek pro přijetí do těchto programů bude zveřejněno po ukončení přijímacího řízení na PF:

  • Speciální pedagogika intervence SPECB – bakalářský
  • Speciální pedagogika poradenství SPECN – navazující
  • Sport a zdraví SAZ N – navazující: možnost přihlášení pouze pro uchazeče, kteří úspěšně splní podmínky přijímacího řízení na PF pro daný akademický rok, ale nebudou z kapacitních důvodů přijati.

Nabízené studijní programy se otevírají při naplnění kapacity.

Informace o termínu zahájení programu či kurzu obdrží přihlášení zájemci ve chvíli naplnění programu či kurzu žádaným počtem zájemců, a to písemnou, případně elektronickou formou. Současně bude tato informace uvedena opět na stránkách CCV v nabídce „AKTUALITY“.

  • Pozn.: Výuka může probíhat v budovách PF v ulici Hoření 13, Severní Terasa, ÚL, dále v ulici České mládeže 8, Klíše, ÚL a v MFC (univerzitní kampus) v ulici Pasteurova 1, Klíše, ÚL.