Rozvrhy

Rozvrhy vznikají ve spolupráci s odbornými garanty, sledujte prosím případné změny.

DVPP: 

1.ročníky DVPP

2.ročníky DVPP

SOUBĚHOVÁ STUDIA 

  • 1. ročník Učitelství pro mateřské školy = STAG kroužek: 1.UMS KS
  • 2. ročník Učitelství pro mateřské školy = STAG kroužek: 2.UMS KS
  • 1. ročník Speciální pedagogika – intervence SPECB = STAG kroužek: 1.SPECB KS
  • 2. ročník Speciální pedagogika – intervence SPECB = STAG kroužek: 2.SPECB KS
  • Speciální pedagogika – poradenství SPECN = STAG kroužek: 1.SPECN KS
  • 1. ročník Sociální pedagogika SP = STAG kroužek: 1.SP KS
  • 2. ročník Sociální pedagogika SP = STAG kroužek: 2.SP KS
  • Sociální pedagogika SOPN  = STAG kroužek: 1.SOPN KS
  • Sport a zdraví SAZN = STAG kroužek: 1.SAZN KS