Rozvrhy

DVPP:  Aktuální rozvrh obdržíte také e-mailem od studijní referentky. 

1.ročníky DVPP

 • 1. ročník Studium v oblasti pedagogických věd – učitel SPV U: UL, MO 2.semestr LS
 • 1. ročník Studium v oblasti pedagogických věd – vychovatel SPV V: UL 1.semestr
 • 1. ročník Studium v oblasti pedagogických věd – vychovatel SPV V: KV 1.semestr LS

2.ročníky DVPP

 • 2. ročník Studium v oblasti pedagogických věd – učitel SPV U:
 • 2. ročník Studium v oblasti pedagogických věd – vychovatel SPV V:
 • 2. ročník Studium pro výchovné poradce VPR:

SOUBĚHOVÁ STUDIA S PF:

 • 1. ročník Asistent pedagoga se zaměřením na předškolní vzdělávání AP = STAG kroužek: 1.AP KS
 • 2. ročník Asistent pedagoga se zaměřením na předškolní vzdělávání AP = STAG kroužek: 2.AP KS
 • 1. ročník Speciální pedagogika – intervence SPECB = STAG kroužek: 1.SPECB KS
 • 2. ročník Speciální pedagogika – intervence SPECB = STAG kroužek: 2.SPECB KS
 • Speciální pedagogika – poradenství SPECN = STAG kroužek: 1.SPECN KS
 • 1. ročník Sociální pedagogika SP = STAG kroužek: 1.SP KS
 • 2. ročník Sociální pedagogika SP = STAG kroužek: 2.SP KS
 • Sociální pedagogika SOPN  = STAG kroužek: 1.SOPN KS
 • Sport a zdraví SaZ N = STAG kroužek: 1.SZ N KS