Rozvrhy

DVPP: 

 • Speciální pedagogika – kurz pro pedagogy KSP: KV
 • Speciální pedagogika – kurz pro pedagogy KSP: UL 
 • Speciální pedagogika – kurz pro pedagogy KSP: LBC

1.ročníky DVPP

 • 1. ročník Studium v oblasti pedagogických věd – učitel SPV U: UL
 • 1. ročník Studium v oblasti pedagogických věd – učitel SPV U: MO
 • 1. ročník Studium v oblasti pedagogických věd – vychovatel SPV V: UL
 • 1. ročník Studium v oblasti pedagogických věd – vychovatel SPV V: KV
 • 1. ročník Studium pro výchovné poradce VPR: UL
 • 1. ročník Studium pro výchovné poradce VPR: KV

2.ročníky DVPP

 • 2. ročník Studium v oblasti pedagogických věd – učitel SPV U: UL
 • 2. ročník Studium v oblasti pedagogických věd – učitel SPV U: MO
 • 2. ročník Studium v oblasti pedagogických věd – vychovatel SPV V: UL
 • 2. ročník Studium pro výchovné poradce VPR: UL

SOUBĚHOVÁ STUDIA S PF:

 • 1. ročník Speciální pedagogika – intervence SPECB = STAG kroužek: 1.SPECB KS
 • 2. ročník Speciální pedagogika – intervence SPECB = STAG kroužek: 2.SPECB KS
 • Speciální pedagogika – poradenství SPECN = STAG kroužek: 1.SPECN KS
 • Sport a zdraví SaZ N = STAG kroužek: 1.SZ N KS
 • 1. ročník Asistent pedagoga se zaměřením na předškolní vzdělávání AP = STAG kroužek: 1.AP KS
 • 2. ročník Asistent pedagoga se zaměřením na předškolní vzdělávání AP = STAG kroužek: 2.AP KS
 • 1. ročník Sociální pedagogika SP = STAG kroužek: 1.SP KS
 • 2. ročník Sociální pedagogika SP = STAG kroužek: 2.SP KS

Rozvrh Sociální pedagogiky navazující Mgr. je mimo STAG:

 • Sociální pedagogika SOPN souběh s NMgr. programem