Pokyny – praxe programů CCV

Pokyny – kurzovní výuka Pokyny – souběhová studia Uznání praxe

(Po přečtení obecných informací naleznete pokyny k jednotlivým praxím vlevo pod odkazem PRAXE CCV)

  1. Účastníci programů CCV vykonávají praxi v souladu se svým doporučeným studijním plánem a sjednávají si ji individuálně dle svých časových možností. Souvislou praxi lze plnit tedy i po částech, celková délka však v součtu musí odpovídat rozsahovým požadavkům.
  2. Praxi si studující zajistí sami ve zvolené instituci, která odpovídá charakteru jednotlivých praxí dle pokynů. Nezbytný je souhlas ředitele (zástupce) instituce.
  3. V dostatečném předstihu před nástupem na praxi si stáhněte příslušné tiskopisy, které jsou umístěny zde:
  1. Ve vybrané instituci předložte pokyny k praxi a po skončení praxe požádejte cvičného pracovníka o vyplnění „Hodnocení CCV“.
  2. Po skončení praxe nahrajte do portálu IS STAG k příslušnému předmětu PRAXE „Hodnocení CCV“ a Portfolio z praxe.
  3. O udělení zápočtu budete informování prostřednictvím ZÁPOČTU VE STAGU.

V případě potřeby dalších informací se obracejte na Mgr. Bauera (Andragogika, Speciální pedagogika, Sociální pedagogika, KSP, PMS, SAP, VPR) nebo dr. Círuse (SPV, Učitelství pro ZŠ a MŠ, AP).