Pokyny – praxe programů CCV

Pokyny – kurzovní výuka Pokyny – souběhová studia Uznání praxe

Zde se dočtete obecné pokyny, konkrétní pokyny k jednotlivým praxím jsou pod záložkami: „Pokyny – kurzovní výuka“ a „Pokyny – souběhová studia“

  1. Účastníci programů CCV vykonávají praxi v souladu se svým doporučeným studijním plánem a sjednávají si ji individuálně dle svých časových možností. Souvislou praxi lze tedy plnit i po částech, celková délka v součtu však musí odpovídat rozsahovým požadavkům
  2. Praxi si studující zajistí sami ve zvolené instituci, která odpovídá charakteru jednotlivých praxí dle pokynů, nezbytný je souhlas ředitele (zástupce) instituce
  3. V dostatečném předstihu před nástupem na praxi si stáhněte příslušné dokumenty:
  1. Ve vybrané instituci seznamte mentora s pokyny k praxi a po jejím skončení požádejte svého mentora o vyplnění „Hodnocení CCV“.
  2. Po skončení praxe nahrajte do portálu IS STAG k příslušnému předmětu v záložce PRAXE „Hodnocení CCV“ a „Portfolio“ z praxe.
  3. O udělení zápočtu budete informování prostřednictvím ZÁPOČTU VE STAGU.

V případě potřeby dalších informací se obracejte na Mgr. Bauera (Andragogika, Speciální pedagogika, Sociální pedagogika, KSP, PMS, SAP, VPR) nebo dr. Círuse (Učitelství pro  MŠ a AP).