Pokyny – mentoři

Vážené mentorky, vážení mentoři praxí,

v letním semestru akademického roku 2023/24 je nastavená jednotná částka pro dohody (DPP) v rámci vedení učitelských i neučitelských praxí.

Částka v DPP pro mentory učitelských i neučitelských praxí je 120,- Kč/hod.

Studenti imatrikulovaní na PF UJEP informují své mentory, o pokynech pro mentory z webu CPP PF UJEP a dodávají dohody dle aktuálních pokynů na CPP PF UJEP.

Pedagogická fakulta plně hradí spolupráci v rámci vedení praxí mentorům studentů na těch katedrách a součástech, které pod ní spadají.

Na  PF UJEP se jedná o tyto fakulty a součásti, respektive kódy předmětů: CPP, KAJ, KBO, KHV, KPAD, KPG, KPR, KSSP, KTV, KVV.

Dohoda o provedení práce (dále jen DPP) musí být, na základě přání našeho právního oddělení, doručena v tištěné podobě s originálním podpisem nejpozději týden před zahájením praxe.

DPP a výkazy práce jsou na této webové stránce rozděleny následujícím způsobem: Praxe PF – Učitelské ↑↑↑, Praxe PF – Neučitelské ↓↓↓.

Výkaz práce je aktualizovaný a pro usnadnění Vaší práce je v něm přednastaveno několik možných odpovědí.

Vlastní postup

Studen kontaktoval vedení vaší školy a Vy jste mu byl/byla přidělen jako mentor praxe, domluvte se prosím společně se studentem na konkrétním průběhu praxe v rámci obecných pokynů i konkrétních požadavků studentů od oborových didaktiků.

Dále prosím vyberte odpovídající DPP podle délky studentské praxe v týdnech, vyplňte ji v elektronické podobě, doplňte kód praxe a číslo studenta, vytiskněte a podepište na místě zaměstnanec a odešlete ve fyzické podobě.

NÁVOD na vyplnění dohody je zde.

Po ukončení praxe prosím vyplňte výkaz práce tak, aby odpovídal počtu hodin uvedených na dohodě a po vyplnění a podepsání jej oskenujte a posílejte na email cpp.dohody@ujep.cz

Studentovi prosím vyplňte hodnocení a odevzdejte mu je, jedná se o nedílnou součást jejich portfolia.

PDF soubory nelze otevřít ve webovém prohlížeči, neb se jedná o interaktivní formuláře, vyvolejte kontextové menu na hypertextovém odkazu (pravým tlačítkem myši) a volbu „ULOŽIT ODKAZ JAKO…“, pak jej z PC otevřete a vyplníte, k vyplnění dohody volte prosím vždy vyplnění v počítači a vyplňujte ji v el. podobě.

K otevření PDF souboru slouží v PC např. program Adobe Acrobat Reader.

Video-návod pro stažení DPP ze stránek CPP

 

Datum na druhé straně dohody (V Ústí nad Labem dne:, vedle podpisu) změňte na aktuální datum.


Dohoda o provedení práce, která náleží zaměstnanci bude k vyzvednutí na CPP PF UJEP u paní sekretářky.


Praxe PF – UČITELSKÉ

Učitelství pro 1. st ZŠ a MŠ

Dvoutýdenní (20 hodin)

Týká se především praxí: CPP/4001, CPP/4002, CPP/4006, CPP/4007, CPP/4023, CPP/4204, CPP/4206, CPP/4206, CPP/4208, CPP/7120, CPP/7141, CPP/7150, CPP/7846, KPR/7823

Třítýdenní (30 hodin)

Týká se především praxí: CCP/4026, CPP/4004, CPP/4005, CPP/4022, CPP/4024, CPP/4205, CPP/4205, CPP/7140.

Čtyřtýdenní (40 hodin)

Týká se především praxí: CPP/4008.

 

Obory pro vzdělávání – bakalářské studium (KAJ, KBO, KHV, KVV, KTVS)

Observační praxe (dohoda pro skupinu studentů) (2.ZS)

Klinická pedagogická praxe (2.LS)

Asistentská pedagogická praxe (3.ZS)

Obory pro vzdělávání – magisterské navazující studium – učitelství pro SŠ (KAJ, KBO, KHV, KVV, KTVS)

Průběžná praxe (1. ZS)

Souvislá praxe (1.LS a 2.ZS)

Vyplněnou dohodu podepište (na místě zaměstnanec) a odešlete v tištěné podobě na adresu:

Včetně vyplněného zpětného kontaktu na sebe v kolonce telefon v DPP.

Metodik  CPP
Mgr. David Bauer
Pedagogická fakulta
České Mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem.

Praxe PF – NEUČITELSKÉ

(UČITELSKÉ jsou výše ↑)

Dvoutýdenní (20 hodin)

Týká se praxí: CPP/4202, CPP/4203, CPP/4211, CPP/4212, CPP/4213, CPP/4215, KPG/4525, KVV/4023, KVV/4038, KSSP/7549, KPAD/7133.

Třítýdenní (30 hodin)

Týká se praxí: CPP/4209, CPP/4210, KPG/4506, KSSP/75110, KPAD/7143, KPAD/7154.

Čtyřtýdenní (40 hodin)

Týká se praxí: KPG/4030, KPG/4112, KPG/4419, KPG/4409, KPG/4414, KPG/4509, KPG/4518, KSSP/7147, KSSP/7522, KSSP/7535, KSSP/7117, KSSP/71212, KSSP/71313, KSSP/7523, KSSP/75310.

Pětitýdenní (50 hodin)

Týká se praxí: CPP/4214, KPG/4038, KPG/4045, KPG/4422, KPG/4426, KSSP/7155, KSSP/7168, KSSP/71413, KSSP/7159 (jedno zařízení).

Dělená praxe CPP/7159 (20 a 30 hodin)

Vyplněnou dohodu podepište (na místě zaměstnanec) a odešlete v tištěné podobě na adresu:

Včetně vyplněného zpětného kontaktu na sebe v kolonce telefon v DPP.

Metodik centra pedagogických praxí (stačí CPP)

Mgr. David Bauer

Pedagogická fakulta

České Mládeže 8

400 96 Ústí nad Labem.

 

Aktualizováno k 12. 2. 2024.