Pokyny – mentoři

Vážení mentoři,

po té co náš student kontaktoval vedení Vaší školy a byl jste mu jako mentor vedením Vaší školy přiřazen, prosím domluvte se společně se studentem na konkrétním průběhu praxe v rámci obecných pokynů i konkrétních požadavků studentů od oborových didaktiků.

Z administrativy:

Prosím vyberte  dohody podle délky studentské praxe v týdnech, případně dohody dle typu praxe, která Vám přináleží, dohody po vyplnění  a podepsání oscanujte a posílejte na email

Po ukončení praxe studenta vyplňte prosím výkaz práce tak, aby odpovídal počtu hodin uvedených na dohodě a po vyplnění  a podepsání oscanujte a posílejte na email

Studentovi prosím vyplňte hodnocení a odevzdejte mu je.

Návod na vyplnění dohody zde

PDF soubory nemusí jít otevřít ve webovém prohlížeči, neb se jedná o formuláře, vyvolejte kontextové menu na hypertextovém odkazu (pravým tlačítkem myši) a volbu ULOŽIT ODKAZ JAKO…, pak jej z PC otevřete a vyplníte.

Datum na druhé straně dohody (V Ústí nad Labem dne:, vedle podpisu) změňte na aktuální datum.

Týdenní a nespecifické praxe (20 hodin)  CPP/4___, KPG/4___

Dvoutýdenní praxe (30 hodin)  CPP/4___, KPG/4___, KVV/4___

Třítýdenní praxe (40 hodin)  CPP/4___, KPG/4___

Čtyřtýdenní praxe (50 hodin)  CPP/4___, KPG/4___

Pětitýdenní praxe (60 hodin)  CPP/4___, KPG/4___

Dělené praxe (KPG/4414 a KPG/4506)

Průběžné praxe učitelství pro 1. st ZŠ a Mateřské školy

 

Praxe učitelství pro 2.st ZŠ a SŠ (50 hodin)

Aktualizováno k 11. 9. 2020.