Studenti kombinovaného studia

Možnosti uznání praxe studentů kombinovaného studia


Žádost o uznání praxe CPP je nutné vyplnit, vytisknout, podepsat (žádost podepisuje student a pravost informací potvrzuje zástupce příslušné organizace), okopírovat a okopírovanou nahrát do IS STAG do modulu Praxe (Žádost o uznání praxe). Žádost následně posuzuje příslušný metodik CPP, studenti jsou v případě kladného posouzení vyrozuměni zápisem kontroly studia v systému STAG, v opačném případě jsou vyrozuměni na e-mail uvedený v žádosti. Žádosti o uznání praxe je třeba nahrát do IS STAG do modulu Praxe  vždy na začátku příslušného semestru, ve kterém se praxe uskutečňuje. Podání žádosti v jiném termínu je možné výjimečně, nebo z důvodů vyplývajících z harmonogramu praxí. Podmínkou pro uznání praxe je práce na odpovídající nebo příbuzné pozici v souladu s charakterem praxe v délce nejméně 6 měsíců. Žádost lze podat i v případě, že předpokládáte dosažení uvedené délky v průběhu vyřizování žádosti (stačí potvrzení zaměstnavatele či kopie pracovní smlouvy).

Žádosti se nevztahují na praxe tzv. „exkurzního typu“ (CPP/4201, CPP/4207, CPP/4251, CPP/4257, KPG/4024, KPG/4061, KSSP/7137, KSSP/7337, CCV/G4061, CCV/G7337).