Centrum celoživotního vzdělávání

Kurzy do OP VVV- kurzy pro SŠ vznikly v rámci projektu "Podpora rozvoje celoživotního vzdělávání v ústeckém regionu".

Hrazeno z dotace Ústeckého kraje: č. smlouvy 17/SML1266/SOPD/OHK

Kompletní nabídka