E-přihlášky na akademický rok 2024/25

Informace pro uchazeče o Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele 2. stupně základní školy a střední školy v akademickém roce 2024/2025

V současné době probíhá akreditační řízení nového programu Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele 2. stupně základní školy a střední školy připraveného dle aktuálně platných standardů vydaných MŠMT na podzim 2023. Výsledek akreditace by měl být znám v červenci 2024. O výsledku řízení budeme informovat na těchto webových stránkách.

Nově akreditované studium bude v rozsahu 300 hodin rozložených do 3 semestrů. Předpokládaná cena kurzu bude činit 50 000 Kč (bude možné rozložit na splátky, zaměstnavatel může hradit z prostředků DVPP).

Tato cena reflektuje 150 hodin praxe, které musí účastník absolvovat a kterou podle nových standardů nebude již možné uznávat z předchozího působení na pozici učitele.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 30, v případě velkého zájmu mohou být otevřeny 2 skupiny po 30 účastnících. Uchazeči budou přijímáni podle data přijetí přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi (vytištěná a podepsaná e-přihláška, úředně ověřený magisterský diplom včetně dodatku).

Elektronická přihláška otevřena 17. 4. 2024. Administrativní poplatek za registraci přihlášky zde nepožadujeme. Při výběru zadejte fakultu PFC a Studium v oblasti pedagogických věd – učitel, obor SPV U.

Do přihlášky je nutné uvést oborovou didaktiku, kterou si uchazeč volí podle charakteru absolvovaného magisterského studia (Mgr. Ing. a další). Garant programu si vyhrazuje právo na úpravu zvolené didaktiky, pokud by nebyla v souladu s charakterem magisterského studia.

Případné dotazy směřujte na studijní oddělení Centrum celoživotního vzdělávání PF UJEP (dále jen CCV PF UJEP).

Nabídka oborových didaktik

Didaktika anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Didaktika hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Didaktika tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Didaktika výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Didaktika německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Didaktika dějepisu pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Didaktika společenských věd pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Didaktika ekonomických předmětů pro SŠ

Didaktika biologie (přírodopisu) a environmentální výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Didaktika chemie pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Didaktika technických předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Didaktika zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Didaktika fyziky pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Didaktika matematiky pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Didaktika informatiky pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Didaktika pedagogiky pro SŠ