Kombinované studium KTVS

Studijní obory zajišťované KTVS v kombinované formě studia

Bakalářská studia

Jednooborové studium Tělesná výchova a sport (modul Tělesná výchova a sport nebo Aktivity v přírodě)

Magisterská studia

Sport a zdraví (navazující)

Informace ke studiu

Rozvrhy studia jsou od LS 2017/18 v systému STAG.

Společné informace pro prezenční i kombi formu zde (např. okruhy ke zkoušení z jedn. předmětů, trenérské licence)

Rozvrh ZS 2021/2022

Vzhledem k vysokému počtu studentů bylo nutné u praktických předmětů založit více rozvrhových akcí. Z této příčiny je vhodné se při zápisu řídit vyznačenými skupinami (skupina A, skupina B). Pokud tento zápis dodržíte (zvolíte si jednu ze skupin a následně si zapíšete všechny rozvrhové akce dané skupiny), získáte „ideální“ rozvrh.

Poznámky

  • U 1. ročníku TVS KS jsou veškeré rozvrhové akce pro skupinu B aktuálně zneplatněny. Z této příčiny by mělo dojít k zápisu pouze rozvrh. akcí skupiny A.
  • Nejaktuálnější rozvrh najdete vždy ve STAGu.
  • Předměty, které nepatří do Vašeho studijního plánu není povinné plnit.

V případě, že mezi rozvrhovými akcemi dojde ke kolizím či zjistíte, že některé akce z Vašeho studijního plánu nejsou rozvrhované (např. akce, které jsou vyučovány na jiné fakultě/katedře), kontaktujte .

Rozvrhy