Prezenční studium KTVS

Studijní obory zajišťované KTVS v prezenční formě studia

Bakalářská studia

  • Jednooborové studium Tělesná výchova a sport (modul Tělesná výchova a sport nebo Aktivity v přírodě)
  • Dvouoborové studium s tělesnou výchovou

Magisterská studia

  • Sport a zdraví (navazující)
  • Dvouoborové studium s tělesnou výchovou (učitelské pro ZŠ, SŠ)

Informace ke studiu

Přijímací řízení