Mgr. et Bc. Lukáš Círus, Ph.D.

Lukáš Círus
  • Metodik pro praxe ve školských zařízeních, Člen akademického senátu PF UJEP
  • -
  • Pracoviště: CPP
  • Místnost: CS 218 (Stará budova Č. Mládeže, patro děkanátu PF)
  • Telefon: +420 475 283 205
  • E-mail:

Vážené studentky a vážení studenti,

při mailové komunikaci prosím, uvádějte předmět mailu, Vaši identifikaci včetně čísla Pxxxx a jedná-li se Vám o předmět, pak kód předmětu ve stagu.


Materiály z praxí, včetně žádostí o uznání odevzdávejte elektronicky prostřednictvím systému stag, email není cesta pro archivaci a proces schvalování, proto prosím respektujte tuto jedinou cestu :-).

Konzultace ZK - LS 2020/2021 obvykle:
Úterý 9:00-10:30 
Čtvrtek 9:00-10:30 

Aktuální konzultace a změny sledujte vždy v kalendáři a na konzultace se prosím ohlaste předem emailem.


Obory a programy praxí v mé gesci:
Učitelství pro MŠ
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika (pouze praxe na ZŠ bez speciální pedagogiky)
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ - pouze adminitrace škol, požadavky jsou v kompetenci oborových didaktiků       
CCV - Studium v oblasti pedagogických věd
CCV - Asistent pedagoga se zaměřením na předškolní vzdělávání
CCV - Učitelství pro mateřské školy - rozšiřující studium
CCV - Učitelství pro 1. st. ZŠ - rozšiřující studium

 

CPP/,
PEDAGOGICKÉ PRAXE PRO UČITELSTVÍ MŠ,
CPP/,
PEDAGOGICKÉ PRAXE UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ,
CPP/,
PEDAGOGICKÉ PRAXE UČITELSTVÍ 1. STUPEŇ ZŠ A SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA,
XXX/,
PEDAGOGICKÉ PRAXE UČITELSTVÍ PRO ZŠ A SŠ,

Pouze placení mentorů praxí, pořadavky v dikci oborových didaktiků na katedrách.