Mgr. Jan Tlustý, Ph.D.

Tlustý Jan
  • odborný asistent (KBO PF)
  • -
  • Pracoviště: Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: KV-306
  • Telefon: +420 475 283 343
  • E-mail:

Konzultační hodiny v LS 2023/24

PO   12:00–13:00

 

Vzdělání

2008 FF MU Brno, ÚČLaK, doktorské studium, Ph.D.

2002 FF MU Brno, Doplňující pedagogické studium: „učitelská způsobilost pro výuku češtiny a základů společenských věd“

2002  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor „čeština - filozofie"; Mgr.

Přehled zaměstnání

2004 – dosud PF UJEP Ústí nad Labem, katedra bohemistiky, odborný asistent, částečný úvazek

2003 – dosud FF MU Brno, Ústav česká literatury a knihovnictví, odborný asistent

KBO/4025,
Teorie literatury,
KBO/4236,
Intermediální studia,
KBO/4053,
Literární komparatistika I,
KBO/4118,
Metody literární vědy,

Kapitoly v knihách

Jan Tlustý a Zuzana Fonioková. Narrative identity. In: Snežana Milosavljević Milić, Jelena Jovanović a Mirjana Bojanić Ćirković. Od Narativa do Narativnosti: Pola veka naratologije / From Narrative to Narrativity: Half a Century of Narratology. Niš: Univerzitet u Nišu, 2018. s. 217-227.
Jan Tlustý. S Heideggerem v obrazárně van Gogha. In: Magdalena Konečná. Cesty rozumění. Brno: Tribun / Institut pro hermeneutiku, 2016. s. 69-82.
Jan Tlustý. Pábitelské autofikce Bohumila Hrabala. In: Roman Kanda. Trhliny světa. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2016. s. 130-140.
Jan tlustý. On Unreliability of Memories: J.M. Coetzee’s Autofictional Trilogy. In: Bozena Kucala a Robert Kusek. Travelling Texts: J.M. Coetzee and Other Writers. Frankfurt am Main, Berlin a Bern: Peter Lang, 2014. s. 225-237.
Jan Tlustý. Fenomenologická stopa v díle Milana Kundery. In: Bohumil Fořt. Milan Kundera aneb Co zmůže literatura?. Brno: Host, 2012. s. 79-88.

Články v časopisech

Jan Tlustý. To see oneself through the eyes of others and through the eyes of books: Perspective in Bohumil Hrabal’s autobiographical texts. Prace Filologiczne. 2018. 1, s. 85-98.
Jan Tlustý. Narratives between History and Fiction. Revue Belge de Philologie et d’Histoire / Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis. 2017. 3, s. 549-560.
Jan Tlustý. Writing Literary History in Contemporary Czech Studies. Przegląd Filozoficzno-Literacki. Warszawa: Instytut Filozofii Uniwersytet Warszawski, 2017. 2, s. 125-133.
Jan Tlustý. Zdeněk Kožmín a umění interpretace. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 2, s. 55-73.
Jan Tlustý. O nespolehlivosti vzpomínek: případ autofikční trilogie J. M. Coetzeeho. World Literature Studies. 2013. 1, s. 105-116.
Jan Tlustý. Fictional and Factual Autobiography from the Perspective Speech Act Theory. Organon F. 2012. 19, s. 179-185.