Katedra psychologie

Personální složení

 
Vedoucí katedry:                   
   
Tajemník katedry:  PhDr. Vladislava Heřmanová, Ph.D.
   
Sekretářka: Michala Linková
   
Docenti: doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D.
doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc.
                                                          
Odborní asistenti:                        
 
Externí spolupracovníci:     
doc. PhDr. Jan Kožnar, CSc.
Mgr. Vojtěch Lebduška