Studium pedagogiky pro učitele 2. stupně ZŠ a učitele SŠ v akad. roce 2024/25 (E-přihláška: Studium v oblasti pedagogických věd – učitel)

Akreditace MŠMT: 4828/2024-7-35

Elektronická přihláška otevřena. Administrativní poplatek za registraci přihlášky zde nepožadujeme. Při výběru zadejte fakultu PFC a Studium v oblasti pedagogických věd – učitel, obor SPV U.

Nově akreditované studium v rozsahu 300 hodin rozložených do 3 semestrů.

Cena kurzu  50 000 Kč. V případě studia další didaktiky se cena navyšuje o 5 000,- Kč. (bude možné rozložit na splátky, zaměstnavatel může hradit z prostředků DVPP).
Tato cena reflektuje 150 hodin praxe, které musí účastník absolvovat a kterou podle nových standardů nebude již možné uznávat z předchozího působení na pozici učitele. Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 30, v případě velkého zájmu mohou být otevřeny 2 skupiny po 30 účastnících. Uchazeči budou přijímáni podle data přijetí přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi (vytištěná a podepsaná e-přihláška, úředně ověřený magisterský diplom včetně dodatku). Do přihlášky je nutné uvést oborovou didaktiku, kterou si uchazeč volí podle charakteru absolvovaného magisterského studia (Mgr. Ing. a další). Garant programu si vyhrazuje právo na úpravu zvolené didaktiky, pokud by nebyla v souladu s charakterem magisterského studia.

Nabídka oborových didaktik

Didaktika anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Didaktika hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Didaktika tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Didaktika výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Didaktika německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Didaktika dějepisu pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Didaktika společenských věd pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Didaktika ekonomických předmětů pro SŠ

Didaktika biologie (přírodopisu) a environmentální výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Didaktika chemie pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Didaktika technických předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Didaktika zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Didaktika fyziky pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Didaktika matematiky pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Didaktika informatiky pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Didaktika pedagogiky pro SŠ