For Foreigners / Для иностранцев

Informace ke zkoušce z češtiny pro cizince

Termíny zkoušek pro uchazeče 2. kola přijímacího řízení jednotlivých fakult UJEP

Místo: Centrum celoživotního vzdělávání PF v ulici České mládeže 8, Ústí nad Labem (ve vile vedle hlavního vchodu):

Čas: B 1  dne 2. 9. 2020 od 9.00

         A 2  dne 3. 9. 2020 od 9.00

Vždy svoji účast na zkoušce potvrďte e-mailem na adresu Uveďte také název fakulty, kam se hlásíte, jméno, příjmení, datum a místo narození a úroveň zkoušky (B1 nebo A2) dle požadavku dané fakulty.

Poplatek za zkoušku 1 500,- Kč zaplaťte na číslo účtu: 260112295/0300, VS. 3233412201. Doklad totožnosti (pas) a doklad o zaplacení přineste s sebou na zkoušku! 

Další zkoušky z češtiny pro cizince:

  1. Zkouška z češtiny pro cizince – pedagogické pracovníky
  2. Přípravný kurz – k vykonání zkoušky z češtiny pro cizince – Czech language for foreigners – Курс чешского языка для иностранцев

Kurz připravuje cizince na výuku a postup na všechny fakulty univerzity. Podmínkou pro uchazeče o studium na UJEP z řad zahraničních státních příslušníků je splnění zkoušky z českého jazyka. Konkrétní informace naleznete v podmínkách přijímacích řízení jednotlivých fakult. Pozvánka do města a na univerzitu zde

Místo konání: firma DOCEO – Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o., Vzdělávací centrum Association, Sladkovského náměstí 525/1, PSČ 130 00 Praha 3 ve spolupráci s CCV PF UJEP

Aktuální nabídka: Kurzy 2020-2021

Garantem kurzů je doc.PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.

Podmínkou pro přijetí na tento kurz je ukončené středoškolské vzdělání. (Netýká se měsíčních a dvouměsíčních letních pobytů). Podmínkou pro úspěšné absolvování kurzu je minimálně 80% docházka a minimálně 65% úspěšnost v testech, které se píší na konci každé lekce. Studenti skládají zkoušku na úrovni A2, B1, nebo B2. V jednotlivých skupinách se učí 12-15 studentů.

Máte zájem o studium u nás? Podrobné informace naleznete na www.oca-praga.cz, kde najdete přihlášku k vyplnění.
Po vyplnění přihlášky se s Vámi obratem spojíme a budeme Vás informovat o dalších nezbytných krocích.

Kontakty:

Mgr. Radim Knobloch, ředitel Vzdělávacího centra Association – 

Alec Mindák, referent oddělení vnějších vztahů UJEP –

  • Курс чешского языка для иностранцев – Czech language course for foreigners – информация:

Текущие курсы: Курсы 2020-2021

Более 20 лет мы предлагаем иностранным студентам пройти наш подготовительный курс чешского языка. Данный курс готовит иностранцев к обучению и поступлению на любой факультет Университета.

Гарантом курса является Яромира Шинделаржова, доцент педагогики, кандидат наук.

Условием для принятия на курс является наличие законченного среднего образования (не относится к месячным и двухмесячным летним курсам). Для успешного окончания курса необходимо посещать не менее 80% занятий и успеваемость по результатам тестов не должна быть менее 65%. В конце курса студенты сдают заключительный экзамен по чешскому языку на уровень A2, B1  или B2. В отдельных группах обучается по 12-15 студентов. Курсы начинаются несколько раз в год.

Курсы проходят под Центрoм непрерывного образования университета им. Я. Е. Пуркине – Усти на Лабе в филиале в Праге: Образовательный центр Association находится по адресу Sladkovskeho nam. 525/1, Praha 3 (Сладковского пл. 525/1, Прага 3).

Вас интересует обучение у нас?  Больше информаций найдете на www.oca-praga.cz, где найдете анкету, которую заполните.
После заполнения анкеты, мы свяжемся с Вами и будем Вас информировать о дальнейших шагах.

Контакты:

Mgr. Radim Knobloch, директор ОЦ Association – 

Alec Mindák, координатор, Университета им. Я. Е. Пуркине – Усти на Лабе –