doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D.

Hátlová Běla
  • docent KPS
  • -
  • Pracoviště: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: 134
  • Telefon: +420 475 282 287
  • E-mail:

Konzultační hodiny zkouškové období letní semestr 2021/2022

Dle předchozí emailové domluvy.

Odborné publikace

HÁTLOVÁ, Běla. Kinezioterapie v léčbě hospitalizovaných psychiatrických onemocnění. vyd. I. vydání. Praha: Karolinum, 2002. 120 s. ISBN 80-246-0420-5.
HÁTLOVÁ, Běla. Kinesiotherapy Movement Therapy in Psychiatric Treatment. vyd. I. vydání. Praha: Karolinum, 2003. 149 s. ISBN 80-246-0787-5.
HÁTLOVÁ, Běla. Kinezioterapie, pohybová cvičení v léčbě psychických poruch. vyd. I. vydání. Praha: Karolinum, 2003. 167 s. ISBN 80-246-0719-0.
HÁTLOVÁ, Běla & SUCHÁ, Jitka. Kinezioterapie demencí. vyd. I. Praha: Triton s.r.o., 2005. 108 s. ISBN 80-7254-564-7.
SLEPIČKA, Pavel, HOŠEK, Václav & HÁTLOVÁ, Běla. Psychologie sportu. Praha: Karolinum, 2006; 2009; 2011. 230 s. ISBN 80-246-1290-9.
ADÁMKOVÁ SÉGARD, M., HÁTLOVÁ &, B. PROBST,M. kol. Psychomotorická terapie v léčbě poruch příjmu potravy. Praha: European Science and Art Publishing & Asociace psychologů sportu., 2010. 108 s. ISBN 978-80-8750-401-7.
ADÁMKOVÁ SÉGARD Milena, HÁTLOVÁ, Běla & PROBST,Michel. Psychomotor therapy in the Treatment of Eating Disorders. Ústí nad Labem: University of. J. E. Purkyně in Ústí nad Labem, 2010. 116 s. ISBN 978-80-7414-326-7.
HÁTLOVÁ, Běla, KULHÁNKOVÁ Radka, WEDLICHOVÁ Iva, HEŘMANOVÁ Vladislava & SUCHÁ, Jitka. Psychologie seniorského věku. vyd. I. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. 80 s. ISBN 978-80-7414-318-2.
SUCHÁ, Jitka, JINDROVÁ Iva & HÁTLOVÁ, Běla. Hry a činnosti pro aktivní seniory. vyd. I. Praha: Portál s.r.o., 2013. 172 s. ISBN 978-80-262-0335-3.
ADÁMKOVÁ SÉGARD Milena, HÁTLOVÁ, Běla ( eds). Psychomotor Therapy in Mental Health Care. vyd. I. Ústí nad Labem: University of. J. E. Purkyně in Ústí nad Labem, 2011.
ADÁMKOVÁ SÉGARD Milena, HÁTLOVÁ, Běla ( eds.). Psychomotor Therapy in schizophrenia treatment. vyd. I. Ústí nad Labem: University of. J. E. Purkyně in Ústí nad Labem., 2012. 274 s. ISBN 978-80-7414-439-4.
ADÁMKOVÁ SÉGARD Milena, HÁTLOVÁ, Běla ( eds). Psychomotorická terapie v léčbě schizofrenie. vyd. I. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem., 2013. 280 s. ISBN 978-80-7414-684-8.
ADÁMKOVÁ SÉGARD Milena, HÁTLOVÁ, Běla & LOUKOVÁ Tereza (eds.). Psychomotor Therapy in Elderly Care. vyd. I. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem., 2013. 162 s. ISBN 978-80-7414-685-5.
LOUKOVÁ Tereza, HÁTLOVÁ, Běla & ADÁMKOVÁ SÉGARD Milena. Psychomotor Therapy and Physical Self-Concept. Publikace vznikla za podpory grantu, MŠMT ČR, Czech-Norwegian Research Programme (CZ09) 7F14500, 2014-2017. vyd. I. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. 142 s. ISBN 978-80-7414-907-8.

Články v časopisech

HÁTLOVÁ, Běla, ADÁMKOVÁ SÉGARD, Milena, WEDLICHOVÁ Iva, LOUKOVÁ Tereza & BAŠNÝ Zdeněk. Historická a teoretická východiska psychomotorické terapie. Československá psychologie: http://cspsych.psu.cas.cz. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2014. LVIII/1, s. 82-93. ISSN 0009-062X.