Kvalifikační práce

Zadávání a psaní kvalifikačních prací (bakalářských a diplomových) se řídí směrnicí děkana PF UJEP „Vedení, psaní a odevzdávání kvalifikačních prací na PF UJEP“ a směrnicí rektora  „Ke zveřejňování závěrečných prací“ – podklad pro zadání kvalifikační práce musí být schválen  minimálně 6 měsíců před plánovaným odevzdáváním práce!

Nabízená témata naší katedry najdete v níže přiloženém souboru „okruhy kvalifikačních prací“.
Dále přikládáme formulář „návrh kvalifikačního projektu“ a formulář „hodnocení kvalifikační práce“, dle kterého hodnotíme.
Pro usnadnění přikládáme „metodiku kvalifikačních prací“ a „manuál citační normy APA“.

Aby byla vaše obhajoba bez chyb, pamatujte, že byste měli mít připravenou prezentaci ve formátu PowerPoint obsahující max. 5 snímků – cíl práce , výzkumné metody, výsledky výzkumu – shrnutí, závěr (+ připomínky z posudků).

Každý kdo má zájem o vedení práce na katedře psychologie musí absolvovat: Diplomový seminář I.  (Seminář k bakalářské práci ) a Diplomový seminář II. (Seminář k bakalářské práci ) vypsaný katedrou psychologie. Semináře jsou vypisovány jako volitelné vždy na začátku zimního i letního semestru.

Abychom vám poskytli kompletní informace o kvalifikačních pracích vedených a obhájených na KPS, doplňujeme informace o odkaz na IS STAG, kde jsou k dohledání.