PhDr. Jiří Závora, Ph.D. et. Ph.D.

Závora Jiří
  • odborný asistent KPS
  • -
  • Pracoviště: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: 134
  • Telefon: +420 475 282 287
  • E-mail:

Konzultační hodiny zkouškové období letní semestr 2019/2020

15. 6. 2020 12:00 - 16:00

8. 7. 2020 12:00 - 15:00

10. 7. 2020 13:00 - 15:00

Prosím vždy předchozí domluvu emailem.

Kapitoly v knihách

Závora Jiří. Učitel, krizová intervence a dítě v tísni. In: Wedlichová Iva,Hříbková Lenka, Pavlišta Jan, Lebduška Vojtěch, Heřmanová Vladislava, Fleischmann Otakar, Kulhánková Radka, Karel David, Louková Tereza, Dlabal Martin, Závora Jiří, Šikulová Renata, Čepičková-Brtnová Ivana, Procházková Zuzana. Pedagogicko psychologické přístupy a strategie v práci se žáky primárního vzdělávání. vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. s. 21-39. ISBN 978-80-7414-316-8.

Články v časopisech

Závora jiří. Příčiny obtížné přezkoumatelnosti znaleckých posudků. Acta Iuridica Olomucensia. Olomouc: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2017. 1/2017, s. 120-149. ISSN 1801-0288.
Závora jiří. The Role of School and the Teacher in Children´s Crisis Intervention in The Czech Republic. European Journal of Educational Sciences. MK: European Scientific Institute, 2014. 1/2014, s. 96-110. ISSN 1857-6036.
Závora Jiří, Hornofová Petra. Procesuální souvislosti začlenění metody PRVA do artefiletického setkání. Psychologie a její kontexty. CZ: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2013. 1/4, s. 13-28. ISSN 1805-9023.
Závora Jiří. K adrsným závěrům písmoznaleckých posudků a důsledkům vědecky nekorektních postupů. Státní zastupitelství. CZ: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011. 5/11, s. 44-48. ISSN 1214-3758.
Závora Jiří. Towards the Questioned Document Examination (QDE) Methodology Designed to Identify a Disputed Handwriter. Mannheimer Hefte für schriftvergleichung. DE: Schmidt Römhild, 2011. 1-2/37, s. 17-36. ISSN 0172-8563.
Jiří Závora. Adresné závěry znaleckých posudků určujících pravost podpisu. Bulletin advokacie. CZ: Česká advokátní komora, 2012. 11/2012, s. 24-25. ISSN 1210-6348.
Jiří Závora. Salutogenetický charakter Artefiletiky Jana Slavíka. Psychoterapie. Cz: Masarykova univerzita v Brně, 2009. 3-4, s. 220-223. ISSN 1802-3983.
Závora Jiří. Závěry znaleckých posudků určujících pravost podpisu z kopie listiny. Epravo. CZ: Epravo.cz, 2011. s. 1-3. ISSN 1213-189X.
Závora Jiří. Salutogenetický charakter artefiletiky Jana Slavíka. Arteterapie. CZ: Česká arteterapeutická asociace, 2010. 22-23, s. 93-96. ISSN 1214-4460.

Články ve sbornících

Závora Jiří, Nišponská Magda. Principy fenomenologické reflexe výtvarného projevu jedince. In: Osobnosť v kontexte kognícii, emocionality a motivácií. Bratislava: Stimul, 2008. s. 153-158. ISBN 978-80-89-236-459.