Doktorské studium

Milé doktorandky, milí doktorandi,

na této stránce jsme pro Vás připravili přehled důležitých termínů a informací o požadavcích na Vaši studijní činnost. Aktuální informace o přednáškách a seminářích, které Vám nabízí naše katedra a které můžete navštěvovat během svého studia, naleznete vždy v kalendáři akcí, dostupném na webových stránkách KBO. Níže jsou dokumenty potřebné pro Vaše studium, seznam povinností na školicím pracovišti, aktuální směrnice děkana o doktorském studiu a vzor závěrečné zprávy, kterou odevzdávají všichni doktorandi vždy v polovině června. S dotazy se na mě obracejte osobně v konzultačních hodinách nebo e-mailem, uvedeným na mé osobní stránce v kontaktech. Vždy Vám rád pomohu.

Ondřej Hník, předseda oborové rady

Termíny:

  • říjen 2022 – setkání doktorandů prvního ročníku (informace níže v dokumentech);
  • říjen 2022 – setkání členů oborové rady doktorského studia (hodnocení studia doktorandů a jejich činnosti v předch. ak. roce, návrhy na jmenování školitelů a schválení individuálních studijních plánů doktorandů v prvním ročníku);
  • červen 2023 – odevzdání roční zprávy o činnosti doktoranda (upřesněno níže v dokumentech);
  • červen 2023 – přijímací pohovory uchazečů o doktorské studium;
  • září 2023 – kolokvium všech doktorandů studujících v 1. a 2. ročníku a jejich školitelů (informace níže v dokumentech dokt. studia).

Ke stažení pro naše doktorandy: