Klauzurní práce

INFORMACE PRO STUDENTY, KTEŘÍ BUDOU V AKADEMICKÉM ROCE 2020/2021 A V LETECH NÁSLEDUJÍCÍCH SKLÁDAT BAKALÁŘSKOU NEBO MAGISTERSKOU SZZ Z ČESKÉHO JAZYKA

ARCHIV KLAUZURNÍCH PRACÍ NAJDETE VE STUDOVNĚ KBO PF UJEP ANEBO NÍŽE NA TÉTO STRÁNCE

Katedra bohemistiky PF oznamuje, že studenti, kteří budou v akademickém roce 2020/2021 a v letech následujících skládat bakalářskou nebo magisterskou SZZ z českého jazyka, budou muset v klauzurní písemné práci z českého jazyka (konané vždy nejméně s desetidenním předstihem před ústní částí zkoušky) dosáhnout z celkového počtu 100 bodů nejméně 50 bodů u bakalářské klauzury a nejméně 55 bodů u magisterské klauzury proto, aby byli dále připuštěni k ústní části bakalářské nebo magisterské SZZ z českého jazyka.
Tímto opatřením chce katedra bohemistiky motivovat studenty k maximálnímu úsilí při vypracovávání klauzurní práce a současně zamezit tomu, aby se k ústní části SZZ dostávali studenti, kteří nemají odpovídající úroveň jazykovědných znalostí nebo jazykových kompetencí v českém jazyce pro dosažení příslušného stupně (Bc., Mgr.) vysokoškolského vzdělání.
Dosavadní stupně hodnocení klauzurní práce z českého jazyka se mění takto:

Bakalářská klauzura:
Stupeň A zahrnuje dosažené výsledky v rozmezí 84-100 bodů, stupeň B výsledky v rozmezí 67-83 bodů, stupeň C výsledky v rozmezí 50-66 bodů. Výsledky s nižším dosaženým počtem bodů než 50 budou hodnoceny jako nekvalifikující se (N) pro ústní část SZZ.

Magisterská klauzura:
Stupeň A zahrnuje dosažené výsledky v rozmezí 85-100 bodů, stupeň B výsledky v rozmezí 70-84 bodů, stupeň C výsledky v rozmezí 55-69 bodů. Výsledky s nižším dosaženým počtem bodů než 55 budou hodnoceny jako nekvalifikující se (N) pro ústní část SZZ.
Z důvodu sladění podmínek konání klauzurní písemné práce s ústní částí SZZ z českého jazyka bude vždy před termínem ústní části SZZ pouze jeden termín pro konání klauzurní písemné práce. Tento termín bude společný pro všechny studenty konající následně ústní část SZZ. Ruší se tak termín náhradní, s nímž ústní část SZZ rovněž nepočítá. Student, který u klauzurní práce dosáhne nižšího počtu bodů než stanovený limit, se může přihlásit k opravnému termínu SZZ z českého jazyka (a tedy i k opravné klauzurní písemné práci) až v nejbližším dalším termínu pro konání SZZ, má-li na konání SZZ v tomto nejbližším termínu podle studijních předpisů nárok.
Upozornění: Toto ustanovení se týká i studentů, kteří budou v akademickém roce 2018/2019 skládat bakalářskou či magisterskou SZZ v některém z opravných termínů.

Archiv klauzurních prací z předchozích let (včetně aktuálních Bc. a Mgr. klauzur z roku 2020):

 

Mgr. klauzura srpen 2022

Mgr. klauzura srpen 2021

Mgr. klauzura prosinec 2021

Bc. klauzura květen 2022

Bc. klauzura prosinec 2021

Bc. klauzura srpen 2022

klauzura Bc. prosinec 2020

klauzura Bc. červen 2020

klauzura Bc. srpen 2019

klauzura Bc. květen 2019

1._klauzura_2018_(Mgr.)

2._klauzura_2018_(Mgr.)

3._klauzura_2018_(Mgr.)

mgrklauzura20182

mgrklauzura2018

bcklauzura20182

bcklauzura2018

Pořadač12

Pořadač11

Pořadač10

Pořadač9

Pořadač8

Pořadač7

Pořadač6

Pořadač5

Pořadač4

Pořadač3

Pořadač2

Pořadač1

 

V Ústí nad Labem dne 1. října 2018