PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D.

Arnošt Smolík
 • odborný asistent KSSP PF
 • -
 • Pracoviště: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
 • Místnost: č. 203
 • Telefon: +420 475 282 164
 • E-mail:

Konzultační hodiny v letním semestru akademického roku 2023/2024:

pondělí          12:00 - 14:00 hod. - od 8. 4. 2024 jsou konzultační hodiny od 8:00 do 10:00 hod. 

pátek               9:00 - 10:00 hod. 

Po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 777 982 029 vždy do 19:00 hod..

V případě potřeby komunikace s vyučujícím preferuji telefonický kontakt na tel. č.  777 982 029 v čase 10:00 - 18:00 hod..

 

Odborná specializace: etopedie

Okruhy (obecná zaměření, oblasti) BP a DP, které jsou v centru zájmu a které je možné po odborné stránce vést ze strany PhDr. Arnošta Smolíka, Ph.D.:

 1. Výchovně – vzdělávací proces v zařízeních na výkon nařízené ústavní výchovy 
 2. Výchovně – vzdělávací proces v zařízeních na výkon uložené ochranné výchovy 
 3. Výchovně – vzdělávací aktivity v preventivním (poradenském) zařízení typu střediska výchovné péče (SVP)
 4. Odpovědnost, přijímání zpětné vazby, korekce projevu na podkladě nesprávné sociální volby, rozvoj volních vlastností a odolnosti dítěte (dítěte se závažnou socializační odchylkou)
 5. Osobnost dítěte se závažnou socializační odchylkou, kognice, emoce, psychomotorika 
 6. Problematika pedagogického projektování (s důrazem na stanovování cílů) v rámci výchovně – vzdělávacího procesu v prostředí institucí vymezených zákonem 109/2002, v pl. znění (SVP, DD, DDŠ, VÚ, DDÚ, DÚM)
 7. Realizace výchovně - vzdělávacích dějů v pedagogickém prostředí a jejich propojenost s mocí, autoritou, disciplinací dítěte i výchovné skupiny
 8. Problematika odměny, sankce, hodnocení v rámci výchovně vzdělávacího procesu
 9. Morálně - mravní vývoj dítěte, morálně – mravní projev dítěte
 10. Vztah mezi účastníky výchovně – vzdělávacího procesu, pedagogické ovlivňování emocí
 11. Vliv výchovné situace na sociální volbu a sociální projev dítěte

 

Vážení studenti, pokud máte zájem o vedení své BP nebo DP, přijměte několik pokynů, které nelze opominout. 

 1. Přijetí závazku vedení BP a DP práce je na podkladě osobního setkání v rámci konzultačních hodin a vykomunikované úrovně a formy spolupráce mezi pedagogem a studentem (je vhodné dopředu se telefonicky ohlásit na tel. č. 777 982 029)
 2. Student přichází s tématem (tématy), potenciální vedoucí opravdu nevytváří studentovi téma – výběr adekvátního tématu studentem je současně ukázkou teoretické připravenosti studenta. Pokud není student schopen vybrat adekvátní téma – není pravděpodobně ani dostatečně připraven pro tvorbu BP, DP a pokud použiji mírné nadsázky potenciálně ani pro úspěšné zakončení studia
 3. Student má promyšleno, co chce prací sdělit a co je jejím cílem
 4. Student přichází také s tím, jak hodlá realizovat potenciální výzkumnou část – co je cílem výzkumu, co hodlá zkoumat, jak a k čemu to bude dobré
 5. Než student přijde na konzultaci k tématu, nastuduje si adekvátní odbornou literaturu (měl by se zatím alespoň obecně orientovat o oblasti, které se hodlá dále podrobněji věnovat v rámci své BP, DP), preferován je také seznam zdrojů z oblasti problematiky zmíněné BP, DP   
KSSP / 7125, KSSP / 7325,
Teorie výchovy a socializace jedince (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 7146, KSSP / 7346,
Podpora osob se závažnou socializační odchylkou (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 7527,
Edukace jedinců s poruchami chování (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 75412, KSSP / 77412,
Etopedická diagnostika a intervence (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 7542, KSSP / 7742,
Práce s osobami se závažnou socializační odchylkou (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 75311,
Práce se školní třídou (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 75318,
Teoretické a aplikační aspekty etopedie a psychopedie II (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 77319,
Edukace a diagnostika jedinců s parciálními poruchami (SPUCH i ADHD) (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 75319,
Edukace a diagnostika jedinců s parciálními poruchami (SPUCH i ADHD) (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7536,
Alternativní přístupy v práci s dětmi se závažnou socializační odchylkou (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 77311,
Práce se školní třídou (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 77318,
Teoretické a aplikační aspekty etopedie a psychopedie II (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7736,
Alternativní přístupy v práci s dětmi se závažnou socializační odchylkou (zimní semestr 2023/2024),
KPG / 4342,
Etopedie (zimní semestr 2023/2024),
KPG / 4351,
Edukace jedinců s parciálními poruchami (zimní semestr 2023/2024),
KPG / 4352,
Terapeuticko-formativní přístupy a relaxační techniky ve speciální pedagogice (zimní semestr 2023/2024),
KPG / 4372,
Etopedie (zimní semestr 2023/2024),
KPG / 4381,
Edukace jedinců s parciálními poruchami (zimní semestr 2023/2024),