Nabízené obory

Přehled otevíraných studijních programů pro akademický rok 2024/2025

Bakalářské studijní programy:

Název programu:    Sociální pedagogika
Délka studia:           3 roky
Forma studia:          prezenční studium – kombinované studium
Titul:                         Bc.
Přijímací zkouška: písemný test
Nejvyšší počet přijímaných do studijního programu (prezenční forma): 30
Nejvyšší počet přijímaných do studijního programu (kombinovaná forma): 40

Název programu:    Speciální pedagogika – intervence
Délka studia:           3 roky
Forma studia:          prezenční studium – kombinované studium
Titul:                         Bc.
Přijímací zkouška: písemný test
Nejvyšší počet přijímaných do studijního programu (prezenční forma): 30
Nejvyšší počet přijímaných do studijního programu (kombinovaná forma): 40

 
Navazující magisterské studijní programy:

Název programu:   Sociální pedagogika
Délka studia:          2 roky
Forma studia:         prezenční studium – kombinované studium
Titul:                        Mgr.
Přijímací zkouška: písemný test
Nejvyšší počet přijímaných do studijního programu (prezenční forma): 30
Nejvyšší počet přijímaných do studijního programu (kombinovaná forma): 40

Název programu:    Speciální pedagogika – poradenství
Délka studia:           2 roky
Forma studia:          prezenční studium – kombinované studium
Titul:                         Mgr.
Přijímací zkouška: písemný test
Nejvyšší počet přijímaných do studijního programu (prezenční forma): 30
Nejvyšší počet přijímaných do studijního programu (kombinovaná forma): 40

Požadavky k výběru modulu logopedie a surdopedie v navazujícím magisterském studiu Speciální pedagogika – poradenství: Vzhledem k nutnosti dodržení odborné kvality a kompatibility studia pro výkon regulované profese speciálního pedagoga – školského logopeda, příp. logopeda ve zdravotnictví, viz § 23 zákona 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou SZZ z bakalářského studia Speciální pedagogiky z logopedie a surdopedie.

Kompletní nabídka UJEP.