doc. PhDr. Ivana Ašenbrenerová, Ph.D.

Ašenbrenerová
  • vedoucí katedry KHV PF
  • -
  • Pracoviště: České mládeže 8, 400 01 Ústí nad Labem
  • Místnost: CS-440
  • Telefon: +420 475 283 326
  • E-mail:

Konzultační hodiny LS 2023/2024

zkouškové období

ÚT     9:00 - 11:30

ST - ČT po předchozí domluvě v dopoledních hodinách

 
   

Vzdělání:
Svou odbornost získávala na PF UJEP v Ústí nad Labem:
•   1988 - učitelství pro 1. st. ZŠ se zaměřením na hudební výchovu
•   1994 - rozšiřující studium v oboru hudební výchova s didaktikou pro 2. st. ZŠ 
•   2003 - doktorský studijní program, titul Ph.D. 
•   2003 - rigorózní řízení, titul PhDr. 
•   2006 - habilitace, titul docent 

Dosavadní pedagogická praxe:
•  1988 – 1996  -  výuka na Základní škole v Povrlech
•  1994 – dosud – výuka na Základní umělecké škole Neštěmice – Ústí n. L. (externě)
•  1996 – dosud – katedra hudební výchovy PF UJEP v Ústí nad Labem

Funkční zařazení:
•  1996 – odborný asistent katedry hudební výchovy PF UJEP v Ústí nad Labem
•  2006 – docent katedry hudební výchovy PF UJEP v Ústí nad Labem
•  2007 – vedoucí katedry hudební výchovy PF UJEP v Ústí nad Labem

Odborné zaměření:
•  Didaktika HV
•  Hudba pro děti
•  Hra na zobcovou flétnu s metodikou
•  Seminář k závěrečné práci
•  Didaktická exkurze
•  Pedagogická praxe


Pedagogická činnost:
•  výuka na katedře hudební výchovy PF UJEP v Ústí nad Labem
•  výuka na Základní umělecké škole Neštěmice – Ústí n. L. (externě)
•  lektor CDVU v Ústí nad Labem a NIDV
•  vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací 

Umělecká činnost:
•  členka smíšeného komorního sboru Chorea academica

Ostatní aktivity:
•  členka Oborové rady doktorkého studia na KHV PF UJEP v Ústí n.L.
•  členka Oborové rady doktorského studia na KHV OU Ostrava
•  členka Vědecké rady PF UJEP v Ústí nad Labem
•  členka redakční rady čas. Hudební výchova (UK Praha), ISSN 1210-3683
•  členka redakční rady čas. AURA MUSICA (KHV PF UJEP, ISSN 1805-4056 
•  recenzent učebnic hudební výchovy pro 1. a 2.  stupeň ZŠ vydavatelství SPN – pedagogické  nakladatelství a.s.