doc. PhDr. PaedDr. Ilona Pešatová, Ph.D.

Ilona Pešatová
  • docentka KSSP PF
  • -
  • Pracoviště: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: č. 206
  • Telefon: +420 475 282 168
  • E-mail:

Konzultační hodiny v letní semestru akademického roku 2023/2024:

čtvrtek      15:00 - 16:00 hod.

pátek          9:00 - 10:00 hod.

sobota        8.00 -   9.00 hod.  

KH v týdnu od 15.4.24 do 19.4.24 se konají v pátek od 14.00 do 17.00 online formou Skype.

Na konzultační hodiny prosím o předchozí domluvu na e-mailu: ilona.pesatova@ujep.cz

 

Tematické okruhy kvalifikačních prací:

  1. Specifika práce s žáky se SVP se zaměřením na NKS
  2. Podpůrná opatření pro žáky se SVP se zaměřením na NKS
  3. Specifika práce s žáky se SVP se zaměřením na hyperkinetické poruchy

KSSP / 71410, KSSP / 73410,
Logopedie 1 (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 71611, KSSP / 73611,
Logopedie 2 (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 7525, KSSP / 7725,
Edukace jedinců s narušenou komunikační schopností (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 75411, KSSP / 77411,
Logopedická diagnostika a intervence (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 7156,
Tyflopedie (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7356,
Tyflopedie (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 75314,
Teoretické a aplikační aspekty logopedie a surdopedie II (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 77314,
Teoretické a aplikační aspekty logopedie a surdopedie II (zimní semestr 2023/2024),
KPG / 4335,
Logopedie (zimní semestr 2023/2024),
KPG / 4341,
Edukace jedinců s narušenou komunikační schopností (zimní semestr 2023/2024),
KPG / 4365,
Logopedie (zimní semestr 2023/2024),