PhDr. PaedDr. Ing. Jan Tirpák, Ph.D., MBA

Jan Tirpák
 • tajemník katedry, odborný asistent KSSP PF
 • -
 • Pracoviště: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
 • Místnost: č. 128
 • Telefon: +420 475 282 138
 • E-mail:

Konzultační hodiny v letním semestru akademického roku 2023/2024:

úterý      14:00 - 15:30 hod. 

čtvrtek   10:00 - 11:30 hod. 

Vítána předchozí domluva na e-mailu: JanTirpak@seznam.cz .

 

Odborná specializace: etopedie, speciální pedagogika.

 

Tematické okruhy kvalifikačních prací na KSSP:

 1. Zkoumání kompetencí vychovatelů školských zařízení pracujících s dítětem se závažnou socializační odchylkou
 2. Výzkum kognitivních schopností dětí a mladistvých z odlišného sociokulturního prostředí
 3. Výzkum emoční inteligence u mladistvých v ústavní výchově
 4. Analýza adaptačního a edukačního procesu u dětí ve školských zařízeních pro výkon nařízené ústavní výchovy
 5. Vlastní konzultovaná témata z oblasti sociálně-právní ochrany dětí, školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
KPG / 4346, KPG / 4376,
Speciálně pedagogická diagnostika (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 71211, KSSP / 73211,
Sociokulturní a socioekonomické aspekty edukace (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 71412, KSSP / 73412,
Sociálně právní ochrana dětí a mládeže (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 7143,
Základy supervize a intervize v pomáhajících profesích (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 7166, KSSP / 7366,
Sociálně právní ochrana dětí a mládeže (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 7543,
Supervize v pomáhajících profesích (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 7114,
Sociálně právní problematika a školská legislativa (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7131,
Sociální pedagogika II (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 71310,
Etopedie I (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 71314,
Sociální pedagogika 2 (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7135,
Problematika sociálně patologických jevů a rizikového chování (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7151,
Základy speciální pedagogiky II (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 73310,
Etopedie I (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7335,
Problematika sociálně patologických jevů a rizikového chování (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7351,
Školská politika a legislativa (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7531,
Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7731,
Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky (zimní semestr 2023/2024),
CCV / G3310,
Etopedie I (zimní semestr 2023/2024),