JUDr. Jiří Bednář, Ph.D.

Jiří Bednář
  • externí vyučující KSSP PF
  • -
  • Pracoviště: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
  • Telefon: +420 608 479 287
  • E-mail:

Konzultační hodiny po předchozí domluvě na e-mailu: jirabed@gmail.com .

KSSP / 7164, KSSP / 7364,
Základy trestního práva (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 7165, KSSP / 7365,
Vybrané problémy právní praxe (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 7113,
Základy práva (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7313,
Základy práva (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7513,
Právní teorie a praxe (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 75320,
Vybrané problémy právní praxe (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7713,
Právní teorie a praxe (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 77320,
Vybrané problémy právní praxe (zimní semestr 2023/2024),