doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.

Kateřina Hádková
  • docentka KSSP PF
  • -
  • Pracoviště: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: č. 128
  • Telefon: +420 475 282 138
  • E-mail:

Konzultační hodiny v letním semestru akademického roku 2023/2024:

pondělí        15:00 - 16:30 hod. - pouze po předchozí e-mailové domluvě 

V ostatní dny po předchozí domluvě na e-mailu: katerina.hadkova@ujep.cz .

 

Autoři kvalifikačních prací předkládají prvopis práce jako celek vedoucímu práce nejméně tři měsíce před její obhajobou. Při pozdějším předložení kvalifikační práce nelze garantovat časový prostor k odpřipomínkování práce, které činí vedoucí práce vždy pouze jednou.

 

Témata závěrečných prací:

  1. Speciálně pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením v raném věku
  2. Logopedická intervence u uživatelů kochleárních implantátů
  3. Vzdělávání žáků a studentů s kochleárním implantátem na středních a vysokých školách
  4. Rozvoj čtenářské pregramotnosti a gramotnosti u dětí a žáků se sluchovým postižením
KSSP / 7148, KSSP / 7348,
Surdopedie 1 (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 71612, KSSP / 73612,
Surdopedie 2 (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 75410, KSSP / 77410,
Surdopedická diagnostika a intervence (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 75312,
Edukace jedinců se sluchovým postižením (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 75313,
Teoretické a aplikační aspekty logopedie a surdopedie I (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 77312,
Edukace jedinců se sluchovým postižením (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 77313,
Teoretické a aplikační aspekty logopedie a surdopedie I (zimní semestr 2023/2024),
KPG / 4338,
Surdopedie (zimní semestr 2023/2024),
KPG / 4368,
Surdopedie (zimní semestr 2023/2024),
KPG / 4349,
Edukace jedinců se sluchovým postižením (zimní semestr 2023/2024),
KPG / 4379,
Edukace jedinců se sluchovým postižením (zimní semestr 2023/2024),