Mgr. Kristýna Volfová

Kristýna Volfová
  • lektorka KSSP PF
  • -
  • Pracoviště: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: č. 130
  • Telefon: +420 475 282 379
  • E-mail:

Konzultační hodiny v letním semestru akademického roku 2023/2024:

Ve dnech 11. 6. a 18. 6. 2024 jsou zrušeny konzultační hodiny (náhradní termín lze domluvit na základě předchozí e-mailové domluvy).

úterý    16:00 - 18:00 hod.  - od 28. 5. 2024 jsou konzultační hodiny od 9:00 do 10:30 hodin

V ostatní dny po předchozí domluvě na e-mailu: kristyna.volfova@ujep.cz .

 

Vedení bakalářských prací ve studijním oboru Sociální pedagogika.

Tematické oblasti:

  1. Problematika kariérového poradenství v prostředí základních škol
  2. Problematika prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
  3. Mechanismy komplexní podpory rodin ohrožených sociálním vyloučením 

 

KSSP / 7121, KSSP / 7321,
Sociální pedagogika I (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 7541, KSSP / 7741,
Sociokulturní a socioekonomické aspekty edukace (letní semestr 2023/2024),
KSSP / Q860, KSSP / Q960,
Sociální vyloučení (letní semestr 2023/2024),
KSSP / Q881, KSSP / Q981,
Sociálně-pedagogická asistence (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 7119,
Úvod do studia sociální pedagogiky (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7134,
Aktuální problémy oboru (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7152,
Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7319,
Úvod do studia sociální pedagogiky (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7334,
Aktuální problémy oboru (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7352,
Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7512,
Aktuální otázky sociální pedagogiky (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7712,
Aktuální otázky sociální pedagogiky (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7890,
Sociální pedagogika (zimní semestr 2023/2024),
KPG / 4240,
Sociální pedagogika (zimní semestr 2023/2024),
KPG / 4253,
Sociální pedagogika (zimní semestr 2023/2024),
CCV / 7319G,
Úvod do studia sociální pedagogiky (zimní semestr 2023/2024),
CCV / G7334,
Aktuální problémy oboru (zimní semestr 2023/2024),
CCV / G7712,
Aktuální otázky sociální pedagogiky (zimní semestr 2023/2024),