PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D.

Ladislav Zilcher
  • proděkan pro rozvoj a řízení kvality, odborný asistent KSSP PF, vedoucí centra CSIIV
  • -
  • Pracoviště: děkanát
  • Místnost: CS-216
  • Mobil: +420 475 283 121
  • Telefon: +420 475 282 167
  • E-mail:

Konzultační hodiny v zimním semestru akademického roku 2019/2020

čtvrtek   12:30 - 14:00 hod. - Děkanát PF, České mládeže 8, Ústí n. L.

 

Úřední hodiny v zimním semestru akademického roku 2019/2020

úterý   13:00 - 14:00 hod. - Děkanát PF, České mládeže 8, Ústí n. L.

 

Výjimečně je možné se domluvit na individuálních KH (pouze odpoledne a mimo výuku) po ředchozí domluvě na e-mailuladislav.zilcher@ujep.cz . Pokud na e-mail delší dobu nereaguji, pak pravděpodobně nebyl vymezen kód předmětu, či jiné důležité informace, aby byla žádost registrována. V tomto případě, prosím, zašlete e-mail znovu.

Autoři kvalifikačních prací předkládají prvopis práce jako celek vedoucímu práce nejméně tři měsíce před její obhajobou. Při pozdějším předložení kvalifikační práce nelze garantovat časový prostor k odpřipomínkování práce, které činí vedoucí práce vždy pouze jednou.

V návaznosti na Směrnici děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2019 čl. 2 bod 2 nebudou do odvolání přijímány nové žádosti o vedení kvalifikačních prací.

KPG / 4003,
Edukace a rozvoj osob s mentálním znevýhodněním (zimní semestr 2019/2020),
KPG / 4306,
Speciální pedagogika (zimní semestr 2019/2020),
KPG / 4333,
Integrativní speciální pedagogika (zimní semestr 2019/2020),
KPG / 4337,
Psychopedie (zimní semestr 2019/2020),
KPG / 4363,
Integrativní speciální pedagogika (zimní semestr 2019/2020),
KPG / 4367,
Psychopedie (zimní semestr 2019/2020),
KPG / 4413,
Poruchy autistického spektra (zimní semestr 2019/2020),
KPG / 4463,
Poruchy autistického spektra (zimní semestr 2019/2020),
KPG / 4503,
Inkluzivní pedagogika a tvorba IVP (zimní semestr 2019/2020),
KPG / 4553,
Inkluzivní pedagogika a tvorba IVP (zimní semestr 2019/2020),