doc. PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D.

Ladislav Zilcher
  • docent KSSP PF, vedoucí centra CSIIV PF
  • -
  • Pracoviště: České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: CV - 16 (vila PF)
  • Telefon: +420 475 283 562
  • E-mail:

Konzultační hodiny v zimním semestru akademického roku 2023/2024:

budova vily PF UJEP, Čs. mládeže 8, místnost 16, zvonek  "Centrum pro sociální inovace a inkluzi ve vzdělávání"

středa    14:00 - 15:30 hod.  - dne 12. 6. 2024 jsou konzultační hodiny od 10:00 do 11:15 hodin

pátek       9:00 - 10:30 hod. - pouze po předchozí domluvě na e-mailu: ladislav.zilcher@ujep.cz - dne 14. 6. 2024 jsou konzultační hodiny zrušeny z důvodu konání SZZ

 

Je možné se domluvit na individuálních KH (mimo výuku) po předchozí domluvě na e-mailu: ladislav.zilcher@ujep.cz . Pokud na e-mail delší dobu nereaguji, pak pravděpodobně nebyl vymezen kód předmětu, či jiné důležité informace, aby byla žádost registrována. V tomto případě, prosím, zašlete e-mail znovu.

 

Žádosti o vedení kvalifikačních prací

Vzhledem k aktuální kapacitě a epidemiologické situaci není možné připravovat témata prací dle výběru bakalientů a diplomantů. Prioritně budou přijímáni žadatelé o následující témata:

1. Didaktické kompetence pedagogů a jejich vliv na sociální aspekty edukace.

2. Universal design for learning jako alternativa k diferenciaci didaktických cílů (metanalytická studie).

3. Společenská či edukační problematika postojů lidí vůči osobám s postižením.

4. Vliv alternativních didaktických metod na sociální klima na základních školách.

5. Sociální distance vůči marginalizovaným sociálním skupinám.

6. Obecně metodologicky orientovaná témata (validizační studie, metanalýzy, přehledové studie, standardizace výzkumných nástrojů, etc.)

Autoři kvalifikačních prací předkládají prvopis práce jako celek vedoucímu práce nejméně tři měsíce před její obhajobou. Při pozdějším předložení kvalifikační práce nelze garantovat časový prostor k odpřipomínkování práce, které činí vedoucí práce vždy pouze jednou.

KPG / 4339, KPG / 4369,
Strategie vzdělávání jedinců s PAS a vícenásobným postižením (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 7529, KSSP / 7729,
Seminář k diplomové práci (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 7544, KSSP / 7744,
Internacionalizace (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 71311,
Poruchy autistického spektra (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7132,
Poruchy autistického spektra (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7150,
Inkluzivní pedagogika (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 73311,
Poruchy autistického spektra (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7430,
Speciální pedagogika a inkluzivní vzdělávání (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7530,
Inkluzivní pedagogika (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7630,
Speciální pedagogika a inkluzivní vzdělávání (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7730,
Inkluzivní pedagogika (zimní semestr 2023/2024),
KPG / 4306,
Speciální pedagogika (zimní semestr 2023/2024),
KPG / 4316,
Speciální pedagogika (zimní semestr 2023/2024),
KPG / 4333,
Integrativní speciální pedagogika (zimní semestr 2023/2024),
KPG / 4363,
Integrativní speciální pedagogika (zimní semestr 2023/2024),
CCV / G3311,
Poruchy autistického spektra (zimní semestr 2023/2024),
OMSP / SIU2,
Speciální pedagogika a inkluzivní vzdělávání (zimní semestr 2023/2024),
OMSP / SIUK2,
Speciální pedagogika a inkluzivní vzdělávání (zimní semestr 2023/2024),