doc. PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D.

Ladislav Zilcher
  • proděkan pro rozvoj a internacionalizaci, docent KSSP PF, vedoucí centra CSIIV PF
  • -
  • Pracoviště: České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: CS-216
  • Mobil: +420 475 283 121
  • Telefon: +420 475 282 167
  • E-mail:

Úřední a konzultační hodiny v zimním semestru akademického roku 2022/2023:

Pozor: Dne 23.11.2022 se ruší KH z důvodu obhajob kvalifikačních prací.

středa    10:00 - 11:00 hod. - děkanát PF, České mládeže 8, Ústí n.L. 

Je možné se domluvit na individuálních KH (mimo výuku) po předchozí domluvě na e-mailu: ladislav.zilcher@ujep.cz . Pokud na e-mail delší dobu nereaguji, pak pravděpodobně nebyl vymezen kód předmětu, či jiné důležité informace, aby byla žádost registrována. V tomto případě, prosím, zašlete e-mail znovu.

 

Žádosti o vedení kvalifikačních prací

Vzhledem k aktuální kapacitě a epidemiologické situaci není možné připravovat témata prací dle výběru bakalientů a diplomantů. Prioritně budou přijímáni žadatelé o následující témata:

1. Didaktické kompetence pedagogů a jejich vliv na sociální aspekty edukace.

2. Universal design for learning jako alternativa k diferenciaci didaktických cílů (metanalytická studie).

3. Společenská či edukační problematika postojů lidí vůči osobám s postižením.

4. Vliv alternativních didaktických metod na sociální klima na základních školách.

5. Sociální distance vůči marginalizovaným sociálním skupinám.

6. Obecně metodologicky orientovaná témata (validizační studie, metanalýzy, přehledové studie, standardizace výzkumných nástrojů, etc.)

Autoři kvalifikačních prací předkládají prvopis práce jako celek vedoucímu práce nejméně tři měsíce před její obhajobou. Při pozdějším předložení kvalifikační práce nelze garantovat časový prostor k odpřipomínkování práce, které činí vedoucí práce vždy pouze jednou.

KPG / 4333,
Integrativní speciální pedagogika (zimní semestr 2022/2023),
KPG / 4363,
Integrativní speciální pedagogika (zimní semestr 2022/2023),
KSSP / 71311,
Poruchy autistického spektra (zimní semestr 2022/2023),
KSSP / 73311,
Poruchy autistického spektra (zimní semestr 2022/2023),
KSSP / 7530,
Inkluzivní pedagogika (zimní semestr 2022/2023),
KSSP / 7730,
Inkluzivní pedagogika (zimní semestr 2022/2023),
KPG / 4339,
Strategie vzdělávání jedinců s PAS a vícenásobným postižením (letní semestr 2021/2022),
KPG / 4369,
Strategie vzdělávání jedinců s PAS a vícenásobným postižením (letní semestr 2021/2022),
KPG / 4521,
Strategie vzdělávání jedinců s PAS a vícenásobným postižením (letní semestr 2021/2022),
KPG / 4571,
Strategie vzdělávání jedinců s PAS a vícenásobným postižením (letní semestr 2021/2022),
KSSP / 7323,
Inkluzivní pedagogika (letní semestr 2021/2022),
KSSP / 7524,
Internacionalizace - logopedie, surdopedie (letní semestr 2021/2022),
KSSP / 7526,
Internacionalizace - psychopedie, etopedie (letní semestr 2021/2022),
KSSP / 7529,
Seminář k diplomové práci (letní semestr 2021/2022),
KSSP / 7724,
Internacionalizace - logopedie, surdopedie (letní semestr 2021/2022),
KSSP / 7726,
Internacionalizace - psychopedie, etopedie (letní semestr 2021/2022),
KSSP / 7729,
Seminář k diplomové práci (letní semestr 2021/2022),
CCV / G7323,
Inkluzivní pedagogika (letní semestr 2021/2022),
CCV / G7724,
Internacionalizace - logopedie, surdopedie (letní semestr 2021/2022),
CCV / G7729,
Seminář k diplomové práci (letní semestr 2021/2022),