PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D.

Ladislav Zilcher
  • proděkan pro rozvoj a internacionalizaci, odborný asistent KSSP PF, vedoucí centra CSIIV PF
  • -
  • Pracoviště: České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: CS-216
  • Mobil: +420 475 283 121
  • Telefon: +420 475 282 167
  • E-mail:

On-line výuka v letním semestru 2020/2021 probíhá dle rozvrhu na tomto odkazu:

https://blue.ujep.cz/b/lad-ise-zmn-qbl

 

V pátek dne 16. 4. 2021 od 13:00 do 14:30 hod. jsou mimořádné konzultační hodiny.

V týdnu od 19. 4. do 23. 4. 2021 jsou konzultační hodiny zrušeny.

 

Úřední hodiny v letním semestru akademického roku 2020/2021

úterý        13:00 - 14:00 hod.   děkanát PF, České mládeže 8, Ústí n. L.

Konzultační hodiny v letním semestru akademického roku 2020/2021

pondělí     14:30 - 16:00 hod.   děkanát PF, České mládeže 8, Ústí n. L.

Vzhledem k aktuálně probíhající situaci není možné konzultovat osobně. Pro tyto účely je možné využít on-line konzultace skrze následující odkaz. Po prokliku je nutné kliknout na "požádat o připojení". O aktuálních konzultačních hodinách budu na příjmu. Odkaz na google meet je zde .

Výjimečně je možné se domluvit na individuálních KH (pouze odpoledne a mimo výuku) po ředchozí domluvě na e-mailuladislav.zilcher@ujep.cz . Pokud na e-mail delší dobu nereaguji, pak pravděpodobně nebyl vymezen kód předmětu, či jiné důležité informace, aby byla žádost registrována. V tomto případě, prosím, zašlete e-mail znovu.

 

Žádosti o vedení kvalifikačních prací

Vzhledem k aktuální kapacitě a epidemiologické situaci není možné připravovat témata prací dle výběru bakalientů a diplomantů. Prioritně budou přijímání žadatelé o následující témata:

Didaktické kompetence pedagogů a jejich vliv na sociální aspekty edukace.

Universal design for learning jako alternativa k diferenciaci didaktických cílů (metanalytická studie).

Problematika didaktických strategií v diverzifikovaném školním prostředí.

Vliv alternativních didaktických metod na sociální klima na základních školách.

Vliv realizace podpůrných opatření prvního stupně na práci pedagogů.

Vliv kooperace učtele se speciálním pedagogem na realizaci podpůrných opatření.

Typologie spolupráce asistenta pedagoga s učitelem a její vliv na didaktické strategie ve výuce.

Autoři kvalifikačních prací předkládají prvopis práce jako celek vedoucímu práce nejméně tři měsíce před její obhajobou. Při pozdějším předložení kvalifikační práce nelze garantovat časový prostor k odpřipomínkování práce, které činí vedoucí práce vždy pouze jednou.

 

KPG / 4065,
Edukace žáků na praktických a speciálních školách (letní semestr 2020/2021),
KPG / 4336,
Poruchy autistického spektra (letní semestr 2020/2021),
KPG / 4339,
Strategie vzdělávání jedinců s PAS a vícenásobným postižením (letní semestr 2020/2021),
KPG / 4366,
Poruchy autistického spektra (letní semestr 2020/2021),
KPG / 4521,
Strategie vzdělávání jedinců s PAS a vícenásobným postižením (letní semestr 2020/2021),
KPG / 4571,
Strategie vzdělávání jedinců s PAS a vícenásobným postižením (letní semestr 2020/2021),
KPG / 4333,
Integrativní speciální pedagogika (zimní semestr 2020/2021),
KPG / 4369,
Strategie vzdělávání jedinců s PAS a vícenásobným postižením (letní semestr 2020/2021),
KPG / 4363,
Integrativní speciální pedagogika (zimní semestr 2020/2021),
KPG / 4413,
Poruchy autistického spektra (zimní semestr 2020/2021),
KPG / 4463,
Poruchy autistického spektra (zimní semestr 2020/2021),
KPG / 4503,
Inkluzivní pedagogika a tvorba IVP (zimní semestr 2020/2021),
KPG / 4553,
Inkluzivní pedagogika a tvorba IVP (zimní semestr 2020/2021),