PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D.

Ladislav Zilcher
  • proděkan pro rozvoj a internacionalizaci, odborný asistent KSSP PF, vedoucí centra CSIIV
  • -
  • Pracoviště: děkanát
  • Místnost: CS-216
  • Mobil: +420 475 283 121
  • Telefon: +420 475 282 167
  • E-mail:

Konzultační hodiny v letním semestru akademického roku 2019/2020

čtvrtek     17:00 - 18:30 hod.   !!! kancelář č. 205 - 2. patro, Hoření 13, Ústí n. L. !!!

 

Úřední hodiny v letním semestru akademického roku 2019/2020

úterý   13:00 - 14:00 hod. - Děkanát PF, České mládeže 8, Ústí n. L.

 

Výjimečně je možné se domluvit na individuálních KH (pouze odpoledne a mimo výuku) po ředchozí domluvě na e-mailuladislav.zilcher@ujep.cz . Pokud na e-mail delší dobu nereaguji, pak pravděpodobně nebyl vymezen kód předmětu, či jiné důležité informace, aby byla žádost registrována. V tomto případě, prosím, zašlete e-mail znovu.

Autoři kvalifikačních prací předkládají prvopis práce jako celek vedoucímu práce nejméně tři měsíce před její obhajobou. Při pozdějším předložení kvalifikační práce nelze garantovat časový prostor k odpřipomínkování práce, které činí vedoucí práce vždy pouze jednou.

V návaznosti na Směrnici děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5C/2019 čl. 2 bod 2 nebudou do odvolání přijímány nové žádosti o vedení kvalifikačních prací.

KPG / 4065,
Edukace žáků na praktických a speciálních školách (letní semestr 2019/2020),
KPG / 4336,
Poruchy autistického spektra (letní semestr 2019/2020),
KPG / 4339,
Strategie vzdělávání jedinců s PAS a vícenásobným postižením (letní semestr 2019/2020),
KPG / 4366,
Poruchy autistického spektra (letní semestr 2019/2020),
KPG / 4369,
Strategie vzdělávání jedinců s PAS a vícenásobným postižením (letní semestr 2019/2020),
KPG / 4521,
Strategie vzdělávání jedinců s PAS a vícenásobným postižením (letní semestr 2019/2020),
KPG / 4571,
Strategie vzdělávání jedinců s PAS a vícenásobným postižením (letní semestr 2019/2020),
KPG / 4003,
Edukace a rozvoj osob s mentálním znevýhodněním (zimní semestr 2019/2020),
KPG / 4306,
Speciální pedagogika (zimní semestr 2019/2020),
KPG / 4333,
Integrativní speciální pedagogika (zimní semestr 2019/2020),
KPG / 4337,
Psychopedie (zimní semestr 2019/2020),
KPG / 4363,
Integrativní speciální pedagogika (zimní semestr 2019/2020),
KPG / 4367,
Psychopedie (zimní semestr 2019/2020),
KPG / 4413,
Poruchy autistického spektra (zimní semestr 2019/2020),
KPG / 4463,
Poruchy autistického spektra (zimní semestr 2019/2020),
KPG / 4503,
Inkluzivní pedagogika a tvorba IVP (zimní semestr 2019/2020),
KPG / 4553,
Inkluzivní pedagogika a tvorba IVP (zimní semestr 2019/2020),