PhDr. Luboš Hána, Ph.D.

Luboš Hána
 • zástupce vedoucí KHV PF
 • -
 • Pracoviště: České mládeže 8, 400 01 Ústí nad Labem
 • Místnost: CS-438
 • Telefon: +420 475 283 324
 • E-mail:

Konzultační hodiny LS 2023/2024

zkouškové období

ST        10:00 - 12:00

ČT        10:00 - 11:00

Po předchozí domluvě.

   
   
 

Vzdělání:

 • PF UJEP: Hv – Aj (1998), Hv - sbormistrovství (2001), Hudební teorie a pedagogika (2010)

Funkce na katedře

 • zástupce vedoucí

Odborné zaměření na KHV:

 • Sluchová analýza
 • Hudební nástroje
 • Řízení sboru
 • sbormistr komorního sboru NONA
 • Literatura dospělých sborů
 • Metodika sborového nácviku
 • Úpravy skladeb
 • Hudební nauka

Členství v institucích

 • umělecký ředitel sborového festivalu "Jirkovský Písňovar" ( www.jirkovskypisnovar.cz )
 • členství v porotách sborových a vokálních soutěží (Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů, Opava Cantant, Svátky písní, Skřivánek, Mladá píseň...)
 • redakční rada recenzovaného časopisu AURA MUSICA
 • Člen Odborné rady pro SŠ sbory (Nipos Artama)

Vědecká a umělecká činnost na KHV i mimo PF

 • název disertační práce "Nonartificiální hudba v úpravách pro sborový zpěv" – školitel prof. Holubec
 • mezinárodní koncertní činnost (Komorní smíšený sbor Ventilky - ZUŠ Jirkov)
 • sbormistr na mezinárodním festivalu sborového zpěvu BOHEMIA CANTAT (2008,2010,2012,2014)
 • spolupráce s Francouzsko-Německým Fórem mladých umělců (sbormistr)
 • soutěžní festival sborové populární hudby Jirkovský Písňovar (koncerty, workshopy, soutěž sborů a aranžérů) 
 • účast a přední umístění na mezinárodním sborovém festivalu akademických sborů IFAS Pardubice (2010,2012,2014,2016) 
 • manažer projektu Viva la musica  https://www.pf.ujep.cz/khv/viva-la-musica
KHV/4216,4259,
Sluchová analýza - bloková výuka,

Bloková výuka

6. 4. 2019     15:00 - 17:00     učebna CS-323


KHV/4182,
Organizace koncertů II. - bloková výuka,

Bloková výuka

26. 4. 2019     15:00 - 18:00     sborovna KHV - CN-425