PhDr. Mgr. Michal Vostrý, Ph.D.

Michal Vostrý
 • tajemník katedry, odborný asistent KSSP PF
 • -
 • Pracoviště: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
 • Místnost: č. 203
 • Telefon: +420 475 282 164
 • E-mail:

Veškerou mou publikační aktivitu naleznete v podobě fulltextu na mém profilu na researchgate.net

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

On-line výuka v letním semestru 2020/2021 probíhá dle rozvrhu na tomto odkazu:

http://blue.ujep.cz/b/mic-2vx-nte (výuka platí pro studenty PF UJEP a CCV PF UJEP) 

Účast na on-line výuce je povinná pro všechny studenty!

 

Konzultační hodiny v letním semestru akademického roku 2020/2021:

Do odvolání probíhají konzultační hodiny on-line každé pondělí od 12:00 do 14:00 hod. na odkazu: http://blue.ujep.cz/b/mic-2oq-z7u-r5c

Na základě předchozí e-mailové domluvy lze realizovat konzultaci on-line i v jiný den, případně osobně. 

 

čtvrtek       11:00 - 12:30 hod. (na základě aktuálních opatření se ruší, tím se může stát, že nezvednu i telefon, jelikož nejsem v kanceláři)

pátek         10:00 - 11:30 hod. (na základě aktuálních opatření se ruší, tím se může stát, že nezvednu i telefon, jelikož nejsem v kanceláři) 

Vždy po předchozí domluvě na e-mailu: michal.vostry@ujep.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZKOUŠENÍ LS 2021 - zkoušení proběhne v prvním kole online testem, následně další pokusy budou již ústně. Platí pro všechny mnou vyučované předměty.

 

ZKOUŠENÍ ZS 2021 - první kolo zkoušení bylo seminární prací, kdo neprošel nebo chce další pokusy tak se předem domluví emailem. Zkoušení bude probíhat vždy v pondělí na FZS UJEP (Velká Hradební 13 - Zelená budova). V tento den jsem plně k dispozici a plně připraven Vás vyzkoušet či přezkoušet. Platí, první pokusy seminární práce, druhé pokusy zkoušení! K tomu slouží vypsané termíny ve STAGu

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pokud na email neodpovídám, mám k tomu následující důvod:

1. jako student vysoké školy si požadované můžete dohledat (směrnice, internet, odborné zdroje, sylabus předmětu, předem stanovené podmínky absolvování předmětu aj.)

2. ať jsem se snažil sebe víc, nedokázal jsem najít vhodnou odpověď, tedy je prostor k zamyšlení se, zda email nelze formulovat lépe, slušně se všemi formálními úpravami apod.

3. mám přijatých emailů víc, než jen Váš a v průběhu několika dní se na ten Váš dostane

 

Tematické okruhy kvalifikačních prací:

 1. Ucelená rehabilitace s ohledem na vybranou problematiku
 2. Předpracovní a pracovní hodnocení u vybrané problematiky s ohledem na studovaný obor
 3. Kognitivní rehabilitace jako nástroj speciálně-pedagogických přístupů u jedinců s intelektovými poruchami či demencí
 4. Podpora sociální adaptability u vybrané problematiky
 5. Speciálně-pedagogické intervence v rámci psychopedie a somatopedie 
 6. Edukace a rozvoj osob s chronickým onemocněním
 7. Obecně témata směřuji na oblast: somatopedie, psychopedie a část diagnóz z psychiatrie, kde se uplatňuje vliv speciální pedagogiky, inovativní přístupy v terapii (vybrané problematiky)
 8. Preferuji komparaci výsledků standardizovaných testů s následným řádným statistickým zpracováním získaných dat
KPG / 4343,
Edukace jedinců s kombinovaným postižením (letní semestr 2020/2021),
KPG / 4373,
Edukace jedinců s kombinovaným postižením (letní semestr 2020/2021),
KPG / 4432,
PVK - Psychopedie 2 (letní semestr 2020/2021),
KPG / 4482,
PVK - Psychopedie 2 (letní semestr 2020/2021),
KPG / 4507,
Edukace jedinců s mentálním postižením (letní semestr 2020/2021),
KPG / 4531,
PVK - Psychopedická diagnostika a intervence (letní semestr 2020/2021),
KPG / 4557,
Edukace jedinců s mentálním postižením (letní semestr 2020/2021),
KPG / 4581,
Psychopedická diagnostika a intervence (letní semestr 2020/2021),
CCV / G4139,
Edukace jedinců se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním I (letní semestr 2020/2021),
CCV / G4557,
Edukace jedinců s mentálním postižením (letní semestr 2020/2021),
KPG / 4003,
Edukace a rozvoj osob s mentálním znevýhodněním (zimní semestr 2020/2021),
KPG / 4069,
Základy speciální pedagogiky II (zimní semestr 2020/2021),
KPG / 4306,
Speciální pedagogika (zimní semestr 2020/2021),
KPG / 4337,
Psychopedie (zimní semestr 2020/2021),
KPG / 4367,
Psychopedie (zimní semestr 2020/2021),
KPG / 4403,
Speciální pedagogika (zimní semestr 2020/2021),