doc. PhDr. Michal Vostrý, Ph.D.

Michal Vostrý
  • odborný asistent KSSP PF
  • -
  • Pracoviště: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: č. 203
  • Telefon: +420 475 282 164
  • E-mail:

Veškerou mou publikační aktivitu naleznete v podobě fulltextu na mém profilu na researchgate.net


Konzultační hodiny v letním semestru 2023/2024:

čtvrtek     8:00  -  9:30 hod. 

pátek        8:00  -  9:30 hod. 

Účast na konzultačních hodinách vždy po předchozí domluvě na e-mailu: michal.vostry@ujep.cz  (využívejte především emailové komunikace ne vždy jsem přítomen u telefonu).


V případě žádosti o vedení kvalifikační práce si prosím nejprve nastudujte směrnici č. 5E/2019 Vedení, psaní a odevzdávání kvalifikačních prací na PF UJEP /viz přílohy. 

Pokud na e-mail neodpovídám, mám k tomu následující důvod:

1. Jako student vysoké školy si požadované můžete dohledat (směrnice, internet, odborné zdroje, sylabus předmětu, předem stanovené podmínky absolvování předmětu aj.)
2. Ať jsem se snažil sebe víc, nedokázal jsem najít vhodnou odpověď, tedy je prostor k zamyšlení se, zda email nelze formulovat lépe, slušně se všemi formálními úpravami apod.
3. Mám přijatých emailů více, než jen Váš a v průběhu několika dní se na ten Váš dostane.

Tematické okruhy kvalifikačních prací:

1. Ucelená rehabilitace s ohledem na vybranou problematiku
2. Předpracovní a pracovní hodnocení u vybrané problematiky s ohledem na studovaný obor
3. Kognitivní rehabilitace jako nástroj speciálně-pedagogických přístupů u jedinců s intelektovými poruchami či demencí
4. Podpora sociální adaptability u vybrané problematiky
5. Speciálně-pedagogické intervence v rámci psychopedie a somatopedie
6. Edukace a rozvoj osob s chronickým onemocněním
7. Obecně témata směřuji na oblast: somatopedie, psychopedie a část diagnóz z psychiatrie, kde se uplatňuje vliv speciální pedagogiky, inovativní přístupy v terapii (vybrané problematiky)

8. Rozvoj motorických dovedností u,.....

9. Preferuji komparaci výsledků standardizovaných testů s následným řádným statistickým zpracováním získaných dat

KPG / 4353,
Edukace jedinců s mentálním postižením a poruchou autistického spektra (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 7145, KSSP / 7345,
Podpora osob se zdravotním znevýhodněním (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 7149, KSSP / 7349,
Somatopedie (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 71614, KSSP / 73614,
Psychopedie 2 (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 75413, KSSP / 77413,
Psychopedická diagnostika a intervence (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 7110,
Základy speciální pedagogiky (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7115,
Speciální pedagogika (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7133,
Speciální pedagogika 1 (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7315,
Speciální pedagogika (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7333,
Speciální pedagogika 1 (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7336,
Základy speciální pedagogiky I (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7517,
Gerontopsychiatrie (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 75316,
Edukace jedinců s mentálním postižením (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 75317,
Teoretické a aplikační aspekty etopedie a psychopedie I (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7717,
Gerontopsychiatrie (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 77316,
Edukace jedinců s mentálním postižením (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 77317,
Teoretické a aplikační aspekty etopedie a psychopedie I (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7812,
Úvod do speciální pedagogiky (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7813,
Základy pediatrie (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7912,
Úvod do speciální pedagogiky (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7913,
Základy pediatrie (zimní semestr 2023/2024),
KPG / 4330,
Úvod do speciální pedagogiky (zimní semestr 2023/2024),
KPG / 4337,
Psychopedie (zimní semestr 2023/2024),
KPG / 4360,
Úvod do speciální pedagogiky (zimní semestr 2023/2024),
KPG / 4367,
Psychopedie (zimní semestr 2023/2024),
CCV / G7315,
Speciální pedagogika (zimní semestr 2023/2024),
CCV / G7333,
Speciální pedagogika 1 (zimní semestr 2023/2024),
CCV / G7336,
Základy speciální pedagogiky I (zimní semestr 2023/2024),
CCV / G7717,
Gerontopsychiatrie (zimní semestr 2023/2024),