Mgr. et Mgr. Sylva Přikrylová

Sylva Přikrylová
  • externí vyučující KSSP PF
  • -
  • Pracoviště: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
  • E-mail:

Konzultační hodiny po předchozí domluvě na e-mailu: prikrylova.pf.ujep@seznam.cz .

KPG / 4378,
Alternativní a augmentativní komunikace (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 77312,
Edukace jedinců se sluchovým postižením (zimní semestr 2023/2024),
KPG / 4368,
Surdopedie (zimní semestr 2023/2024),