Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Zdeněk Svoboda
 • vedoucí katedry, odborný asistent KSSP PF
 • -
 • Pracoviště: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
 • Místnost: č. 203
 • Telefon: +420 475 282 164
 • E-mail:

Konzultační hodiny v letním semestru akademického roku 2023/2024:

úterý         18:00 - 19:00 hod. - dne 11. 6. 2024 jsou konzultační hodiny od 9:00 do 10:00 hod.

čtvrtek       9:00 - 11:00 hod. - dne 13. 6. 2024 jsou zrušeny konzultační hodiny 

V ostatní dny po předchozí domluvě na e-mailu: zdenek.svoboda@ujep.cz .

 

Odborná specializace: speciální pedagogika, sociální pedagogika.

 

Příklady tematických oblastí kvalifikačních prací:

 1. Problematika inkluzivního vzdělávání
 2. Strategie vytváření inkluzivního vzdělávacího prostředí škol
 3. Problematika komplexní podpory žáků (či rodin) se sociálním znevýhodněním
 4. Strategie pedagogů v oblasti práce s žáky se sociálním znevýhodněním
 5. Didaktické strategie v práci s heterogenními kolektivy
 6. Strategie hodnocení v práci s heterogenními kolektivy
 7. Postoje pedagogů k vybraným sociálním aspektům ve vzdělávání
 8. Postoje pedagogů k vybraným aspektům inkluzivního vzdělávání
 9. Sociokulturní a socioekonomické aspekty ve vzdělávání
KPG / 4345, KPG / 4375,
Inkluzivní pedagogika a tvorba IVP (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 7121, KSSP / 7321,
Sociální pedagogika I (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 7128, KSSP / 7328,
Psychopedie 1 (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 7142, KSSP / 7342,
Sociální pedagogika II (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 71613, KSSP / 73613,
Etopedie 2 (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 7528, KSSP / 7728,
Seminář k diplomové práci (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 71315,
Seminář k bakalářské práci - KSSP (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7138,
Seminář k bakalářské práci (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 71511,
Seminář k bakalářské práci (CSIIV) (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 71512,
Seminář k bakalářské práci (KSSP) (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7158,
Podpora vytváření inkluzivního prostředí školy (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 73315,
Seminář k bakalářské práci - KSSP (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7338,
Seminář k bakalářské práci (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 73511,
Seminář k bakalářské práci (CSIIV) (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 73512,
Seminář k bakalářské práci (KSSP) (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7358,
Podpora vytváření inkluzivního prostředí školy (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7510,
Sociální pedagogika a sociálně pedagogické teorie (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7516,
Inkluzivní pedagogika a tvorba IVP (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7533,
Strategické a komunitní plánování (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7539,
Podpora žáků se socioekonomickým a sociokulturním znevýhodněním (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7710,
Sociální pedagogika a sociálně pedagogické teorie (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7716,
Inkluzivní pedagogika a tvorba IVP (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7733,
Strategické a komunitní plánování (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7739,
Podpora žáků se socioekonomickým a sociokulturním znevýhodněním (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7890,
Sociální pedagogika (zimní semestr 2023/2024),
KPG / 4240,
Sociální pedagogika (zimní semestr 2023/2024),
KPG / 4253,
Sociální pedagogika (zimní semestr 2023/2024),
CCV / G7710,
Sociální pedagogika a sociálně pedagogické teorie (zimní semestr 2023/2024),
CCV / G7716,
Inkluzivní pedagogika a tvorba IVP (zimní semestr 2023/2024),