Český literární samizdat

Na pozvání Katedry bohemistiky PF UJEP navštívil 10. 10. 2019 Ústí nad Labem prozaik a literární historik (mj. náš přední znalec tvorby Josefa Škvoreckého a české nezávislé literatury) Michal Přibáň z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky. Sám název přednášky – Jak vznikala encyklopedie Český literární samizdat – velmi přesně specifikuje tematické zaměření akce, určené zejména doktorandům a studentům výše uvedené katedry. PhDr. Michal Přibáň, Ph.D. byl totiž vedoucím autorského kolektivu, který se podílel na vzniku naší zatím nejobsáhlejší encyklopedie zachycující nezávislé publikační iniciativy v letech 1949 – 1989 (Český literární samizdat 1949 – 1989) . Přednáška se ukázala být nejen vhodným předznamenáním oslav 17. listopadu 1989, ale také stejně informačně bohatým jako osobně zaujatým svědectvím literárního vědce i přímého účastníka. Studenti měli možnost nahlédnout do časů, v níž autorům stojícím v nemilosti mocných namísto internetu zbývá toliko psací stroj a průklepový papír a uměnímilovný i svobodomyslný čtenář obětuje spánek proto, aby horlivě četl a ještě horlivěji opisoval texty zapovězených tvůrců. Ale možná ještě dobrodružněji vyzněly (v podání Přibáňově) nedávné cesty za rekonstrukcí podoby naší ineditní literatury; která je – v nejvyšší možné úplnosti – představena v Přibáněm redigované knize. Obsáhlá (i kuloárová) diskuse ukázala, nakolik je téma jen zdánlivě úzké a odtažité živě přítomno také v našich současných úvahách.

text: Ivo Harák

foto: Irena Špačková