Finanční gramotnost pro učitele

Číslo akreditace:  28219/2021-4-812

Charakter programu: Program celoživotního vzdělávání

Odborný garant:
PhDr. Ing. Ivan Bertl, tajemník PF UJEP
ivan.bertl@ujep.cz
inf. tel.: CCV PF UJEP: +420 475 282 360

Podmínky pro přijetí ke studiu: Účastník kurzu CCV tohoto zaměření by měl být učitel základní školy s odpovídajícím dosaženým magisterským stupněm vzdělání. Účastníkem může být učitel s odbornou praxí i absolvent fakulty, který uvažuje o rozšíření svých nabytých kompetencí.

Úhrada studia: 3 300,- Kč

Optimální doba trvání studia: 30 hodin

Obsah a cíle studia: Vybavení učitele základními kompetencemi souvisejícími s problematikou základní ekonomické terminologie, pravidel opatrnostního nakládání s finančními zdroji domácností, s typy bankovních produktů, se základními pravidly a principy drobného živnostenského podnikání.

Výstup: Závěrečné kolokvium. Absolvent kurzu získá CCV PF UJEP o absolvování celoživotního vzdělávání podle jeho odborného zaměření