Obhajoby bakalářských prací

Obhajoby bakalářských prací se budou konat v termínech 21.-23.5.2024 v učebnách sportovní haly KTVS PF UJEP. Úterý 21.5. budou probíhat obhajoby oboru TVS, středa 22.5. dvouoborů, čtvrtek 23.5. učitelství pro MŠ a TVS. Harmonogram naleznete v příloze.