SZZ ústní část červen

Státní zkoušky se konají 10. a 12.6.2024 dle rozpisu.