Noční pochod na Milešovku

Srdečně zveme stu­den­ty, zaměst­nance i přátele Uni­verz­i­ty J. E. Purkyně na již 53. ročník mem­o­riálu Han­ky Vocáskové — Noční pochod na Milešovku. Akce se uskuteční v pátek 2. listopadu od 14 hodin ve vestibu­lu sportovní haly PF UJEP. Propoz­ice pochodu jsou vlože­ny do přílohy.

Foto: Česká unie sportu