Aktuality

25. 3. 2020

Sdělení prof. Moldanové

Termín konsultačních hodin prof. Moldanové zůstává v platnosti. Ve středu od 11 do 12 hodin je k možno konzultovat na telefonním čísle 233333805 či 737359950, případně na skype (dobravamol). Studijní text k předmětu Dějiny české literatury 20. stole...

24. 3. 2020

Sdělení dr. Haráka

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a z rozhodnutí děkana PF UJEP prof. Škody bude výuka (nejen) v mých předmětech probíhat distanční formou (a to až do odvolání). Touto formou by také měla proběhnout kontrola studia; což se zatím týká studentů, kteří...

24. 3. 2020

Dr. Vladimír Trpka – náhradní výuka.

Studentům seminářů Morfologie (pro média) a Didaktika slohu byly zaslány požadavky hromadným mailem. Pokud někomu mail nepřišel, nechť laskavě požádá o informace na adrese vladimir.trpka@seznam.cz

20. 3. 2020

Pokyny k plnění předmětů vyučovaných dr. Fibigerem

1. Dějiny české literatury 20. století II (KBO/4079 a KBO/4032) a Současná česká literatura (KBO/4080 a KBO/4033): interpretace již zadaných knižních titulů proběhne prostřednictvím připravených pracovních listů (odeslaných na e-mailové adresy účastní...

17. 3. 2020

Informace studentům PhDr. Jiřího Hasila, Ph.D.

Vzhledem ke složité situaci v České republice byl studentům odeslán e-mail s konkrétními opatřeními nahrazujícími kontaktní výuku. Prosím, aby mi studenti zadané úkoly posílali na mou e-mailovou adresu jiri.hasil@ff.cuni.cz. Prostřednictvím této adresy...