PhDr. Dominika Petrů, Ph.D.

Dominika Petrů
  • odborný asistent
  • -
  • Pracoviště: Katedra tělesné výchovy a sportu
  • Místnost: sportovní hala, č. 205
  • Telefon: +420 475 283 239
  • E-mail:

Osobní www stránky

odkazy na online místnosti k výuce naleznete na osobních stránkách, výuka probíhá dle rozvrhu

Absolvent:


2006 PF UJEP v Ústí nad Labem, obor TV-Geo (učitelství pro 3.stupeň),

2014 FTVS UK Praha, postgraduální studium v biomedicíně, obor: Biomechanika, Téma práce: Distribuce tukové tkáně u dětí předškolního věku- srovnávací studie, 

2015 FTVS UK Praha, rigorózní zkouška

Multimediální učební materiál Fyziologie sportu a tělesné zátěže: http://pf.ujep.cz/~pysnad/fyziologie/ 

Oborové zaměření:
tělesné složení, funkční diagnostika, fyziologie, zátěžová fyziologie, laboratorní výzkum, rytm. gymnastika a taneční aktivity