PhDr. Hana Kabešová, Ph.D.

Hana Kabešová
  • odborný asistent
  • -
  • Pracoviště: Katedra tělesné výchovy a sportu
  • Místnost: SH 213
  • Telefon: +420 475 283 220
  • E-mail:

Osobní www stránky

Absolvent:
Pedagogická fakulta, UJEP Ústí n. L., Tv-Čj
FTVS UK Praha - kinantropologie

Oborové zaměření: 
Základní, sportovní gymnastika, pohybová skladba
Trenér I. třídy, zaměření SG
Instruktor Pilatesovy metody
Rozhodčí SG II. třída
Člen České vědecké společnosti kinantropologie