Mgr. Jitka Vaněčková, Ph.D.

Jitka Vaněčková
  • odborný asistent
  • -
  • Pracoviště: Katedra tělesné výchovy a sportu
  • Místnost: SH 211
  • Telefon: +420 475 283 238
  • E-mail:

 Konzultační hodiny

KH LS 2019/20 17.2. - 23.5.  kancelář 211
úterý 10 - 11 h
pátek 9.30 – 11.30
Nepřítomnost: 2-5.4. Zahr. kongres
14.4. Přijímací řízení
24. - 30. 4. Cyklistický kurz
 

 

 

Absolvent:
PF v Ústí nad Labem, obor TV-Sv

Oborové zaměření:
Plavání - aplikované, zdravotní,  základní, didaktika, užité. Fitness. Filozofie sportu. Organizace a řízení pohybových ativit.