Úvod do studia literatury v povelikonočním týdnu

Tento týden oznamuji opět vynucené změny ve výuce:

středeční seminář od 10:00 odpadá (účast dr. Kotena v komisi obhajob diplomových prací);

středeční seminář od 18:00 bude protažen cca do 20-20.15; vzhledem ke konání bohemistického večírku 15. 5. půjde o závěrečný seminář v semestru.