Kolokvium doktorandů KBO 1. a 2. roku studia se koná 11. září

Doktorandi 1. a 2. ročníku oboru Teorie vzdělávání v bohemistice, nezapomeňte si do diářů poznamenat termín kolokvia. Podrobné informace najdete v přiložené pozvánce: