Odevzdávání bakalářských a diplomových prací na KBO

Od akademického roku 2019/2020 se ruší povinnost odevzdávat text práce v kopii na CD. Práce se nadále budou odevzdávat pouze tištěné a elektronicky nahrávat do systému STAG. CD může student použít jen jako nosič pro eventuální elektronickou přílohu (např. při obsáhlém výzkumu).