Změna termínu přednášky prof. Čechové

Prof. Čechová musí z pracovních důvodů posunout termín přednášky Purismus ve vztahu ke konvenci a inovaci v jazyce z 23. října na 30. října od 15 h. 

datum: 30. říjen od 15 h
místo: CN-440
formát: Přednáška
pořadatel: Jazykovědné sdružení ČR, KBO PF UJEP
cílová skupina: studenti bakalářských, magisterských a doktorských programů

Anotace: Purismem máme na mysli jistý typ vztahu nositelů jazyka k němu a k jeho proměnám. Zvažuje se vztah purismu a antipurismu k pojmu konvence a úzus. Připomíná se historická cesta purismu (požadujícího „čistý“ jazyk), která vroubí naše dějiny od samého počátku. Klade se otázka, zda v průběhu vývoje jde jen o cestu purismu k antipurismu, nebo o cestu purismu přes antipurismus opět k purismu. Posuzují se požadavky jazykové správnosti, spisovnosti a kultivovanosti. Kladou se otázky: Purismus porušuje, rozkolísává jazykový systém, nebo vymáhá systémovost? Naprostá pravidelnost bez ohledu na spisovný úzus, tedy konvenci, přispívá zdravému vývoji jazyka? Avšak k čemu by vedlo/vede ponechání jazyka živelnému vývoji, bez osvěty? S purismem jsou spjaty konvence, ale i inovace. Antipurismus je součástí globalizace, purismus je v jistém smyslu jejím protikladem, ale také jejím průvodním jevem.