Materiály pro seminář KBO 4118 (Metody literární vědy) dr. Tlustého jsou k dispozici na jeho stránkách ve složce soubory a dokumenty.